Våra frågor A-Ö i Flen

Miljöpartiet i Flen vill:

 

Att FN:s barnkonvention blir verklighet.

 • Barnfattigdomen måste minska.
 • Våld i nära relationer ska bekämpas. Det är viktigt att upptäcka våldet tidigt.
 • Skolan ska ha bättre resurser till barn med behov av stöd.
 • Barnkulturen utvecklas vidare. Avgiftsfri kulturskola måste fortsätta.
 • Fler elever i Flen ska ha godkänd gymnasieexamen.

 

Värna om Biologisk mångfald och klimat

 • Förbifart flen stoppas och pengarna används till förbättring av nuvarande genomfart och fler cykelvägar.
 • Fler säkra cykelvägar byggs mellan kommunens orter.
 • Fler laddstationer byggs.
 • Starta persontrafik på järnvägen Flen – Nyköping.
 • Anropsstyrd kollektivtrafik införs på landsbygden.

 

Ställa om till en hållbar välfärd

 • Skapa jämlika villkor för alla invånare.
 • Öka samverkan mellan skola, socialtjänst och hälsovård för att stärka det uppsökande och förebyggande arbetet (Sörmlandsmodellen).
 • Förkorta arbetstiden för personal i vård och omsorgsyrken samt stoppa delade turer i hemtjänsten.
 • Verka för en jämnare fördelning mellan män och kvinnor i omsorgen.