Kultur

Miljöpartiet älskar kultur. Vi vill se en kulturell karaktär i hela Göteborg. Kultur ska inte bara vara en fritidsyssla, utan vi vill föra fram fler kulturutövare som kan försörja sig på sitt arbete.

Miljöpartiet vill

  • Minska reklamen i stadsrummet.
  • Göra kultur- och musikskolan gratis eller mycket billig.
  • Ha gratis inträde till de kommunala museernas basutställningar.
  • Ha lagliga graffitiväggar i Göteborg.

Att bygget av kasinot vi Packhuskajen gick före en tilltänk ungdomsverksamhet är ett exempel på när ekonomiska vinstintressen styr bygget. Så vill vi inte att det ska gå till. Istället vill vi att det byggs fler fritidsgårdar och centrum anpassade för ung kultur. Barn och ungas musikintresse är viktigt att värna om, därför ska musikskolan finnas öppen för alla, gratis eller till ett lågt pris.

Det är många ungdomar som har graffiti som hobby. Idag finns det inte tillräckligt utrymme för dem att måla, vilket gör att klotter ökar i staden som leder till ett förfulat och befläckat Göteborg. Fler offentliga platser där det är tillåtet att måla graffiti ser vi som ett behov.

Göteborg har ett fantastiskt kulturutbud med både Operan, Konserthuset, modern dans och flera teatrar. De som utövar teater och musik på hobbynivå har inte tillgång till de stora scenerna. De behöver säkra lokaler att repa i och scener att uppträda på till rimliga priser.  

Göteborg har en berömd kulturhistoria. Vi måste ta hand om kyrkor, bostadshus, parker och gamla träd med kulturhistorisk prägel. En blandning av gammal och ny kultur gör staden levande.

Stadens museer är en viktig del av kulturbevarandet. Vi vill se ett utökat samarbete med våra museer och resten av kulturen i Göteborg. De kommunala museernas basutställning borde ha fritt inträde för att öka invånarnas möjlighet att uppleva kultur.

Läs mer om våra åsikter om kulturen i Göteborg i: Kommunpolitiskt handlingsprogram 2014-2018.

Här visar vi lokal politik från Västra Götaland.

Västra Götaland Jämställd och jämlik kultur

Alla har rätt att delta i kulturlivet. Barns tillgång till kulturupplevelser och eget skapande ska inte vara beroende av föräldrars ekonomi och intresse.

Läs mer

Miljöpartiet värnar särskilt barnens rätt att vara aktiva inom kulturlivet. Ett bra sätt att nå alla barn är genom kulturaktiviteter i skola och förskola.

 

På många håll inom kultursektorn dominerar män den konstnärliga ledningen och gestaltningen och kvinnor utgör majoriteten av publiken.  Miljöpartiet anser att både av genus- och demokratiskäl måste denna ordning brytas och kräver därför både god statistisk rapportering och tydliga krav på de regionala kulturinstitutionerna. Ett aktivt publikarbete för att bryta gällande publikmönster ska uppmuntras.

 

Västra Götaland har en rik och spännande historia. Kännetecknande har varit både en fast förankring i det lokala och en öppenhet för nya influenser, antingen det gällt innovativa tekniska nyheter eller möten med andra kulturer. Inte minst i enlighet med denna tradition men också ur ett demokratiperspektiv vill Miljöpartiet se att befolkningens sammansättning speglas i regionens kulturliv. Dessutom ska internationellt kulturutbyte stödjas.

 

Här finns historiskt intressanta platser, en njutbar lokal matkultur och vackra naturlandskap, vilket ger goda möjligheter att utveckla en berikande hållbar turism. Det innebär också att vi gör det mer attraktivt för invånarna att turista i sin närmiljö.

 

Regionens folkhögskolor är viktiga aktörer och främjare av ett aktivt och brett kulturliv. Genom att engagera kulturarbetare till sina program är de betydelsefulla finansiärer till det fria kulturlivet vilket Miljöpartiet ser som särskilt betydelsefullt.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: