Åtta nomineringar till Grönare Gotland

Lyssna

Miljöpartiet på Gotland delar varje år ut priset Grönare Gotland till personer, företag, organisationer eller nätverk som utmärkt sig under året och som arbetar i linje med Miljöpartiets ideologi och partiets tre solidariteter.

Miljöpartiets tre solidariteter är: Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet, solidaritet med kommande generationer och solidaritet med världens alla människor. 2015 års vinnare, som förutom äran belönas med 2015 kronor, utses på årsmötet den 2 april.

De nominerade är: 

Tillsammans på norr 
– nätverk som hjälper asylsökande på norr

Motivering: Nätverket Tillsammans på norr har visat upp ett fantastiskt engagemang för integrering och bra mottagande av nyanlända på norra Gotland. De visar vägen till ett medmänskligt, fördomsfritt och öppet Gotland. Genom sina integrationsfrämjande insatser för nyanlända flyktingar lägger de grunden till ett starkt medborgarskap och förbättrar chanserna så att vi blir fler gotlänningar och närmar oss målet om 65 000 invånare. Tillsammans på norr inspirerar, och är en kompass som visar oss i rätt riktning, då vi annars hade kunnat gå fel.

Returbagen
– gotländskt företag som underlättar återvinning

Motivering: Returbagen är ett slags företagande som kan beskrivas som "den enes död blir den andres bröd" – i positiv bemärkelse. Företaget hjälper privatpersoner och företag med enkel och miljösmart återvinnig genom ett säcksystem. Bra initiativ för alla som har svårt att transportera sitt avfall själva. Företaget har bland annat lagt upp smart logistik med ruttoptimerade transporterna för att minimera onödig miljöpåverkan.

Volontärer Björklunda asylboende
– nätverk som hjälper asylsökande

Motivering: Genom en uppsjö av aktiviteter för alla åldrar gör volontärerna vardagen bättre för alla de asylsökande som bor på Björklunda asylboende. Det spelas fotboll, innebandy och basket. Det badas bastu och de asylsökande erbjuds svenskundervisning, drakbyggarverkstad och systuga på Vamlingbolaget.

Olov Söderdahl och Kristina Bohman Söderdahl 
– aktiva i den ideell föreningen Bevara Ojnare 

Motivering: För sitt mångåriga arbete för Ojnareskogen och Bästeträsk. Paret Olov Söderdahl och Kristina Bohman Söderdahl kämpar för att bevara ett gott vatten och höga och unika naturvärden. De arbetar enträget och sakligt, är hoppfulla och kunniga, men håller huvudet kallt och är väl medvetna om att ingenting är klart, förrän det är klart.

Volontärer som jobbar med asylsökande 
– alla som arbetar ideellt med asylsökande på hela Gotland

Motivering: För att människor som flytt från krig och förföljelse ska bli trygga i ett nytt land måste de få känner sig välkomna och mottagna. Det offentliga har ett stort ansvar för etableringen när det gäller skola, sysselsättning och annan kommunal service, men för det lokala mottagandet är det otroligt viktigt att lära känna personer som bor på orten och att göra saker tillsammans. De frivilliga på Gotland som jobbar i organisationer eller nätverk gör ett fantastiskt och unikt arbete som vi nationellt kan vara stolta över.

Miljöverkstaden
– kooperativ stadsodling i Visby

Motivering: Genom sitt målmedvetna arbete att bli Visbys första ekologiska stadsodling har Miljöverkstaden kunnat erbjuda personer som står långt från arbetsmarknaden en plats att växa i sin egen takt genom trädgårdsarbete och hantverk. Miljöverkstaden har en giftfri odling på en gammal industritomt i norra Visby och står idag en odlingssäsong från att bli eko-certifierade. Genom sin visningsträdgård med odlingslösningar, speciellt framtagna för odling i stadsmiljö, sprider Miljöverkstaden inspiration till ett hållbart samhälle.

Lennart Karlsson
– hästuppfödare på Findarve gård i Rone

Motivering: Genom sin uppfödning av hästar för skogsbruk och skogsarbete med häst upprätthåller Lennart Karlsson viktig kunskap som mer än idag kan utgöra ett komplement för ett framtida hållbart skogsbruk. Hans arbete är därför angeläget att premiera och lyfta fram.

Kjell Nilsson och Jenny Andersson
– lammbönder verksamma på Graute gård i Hejnum.

Motivering: För att de sköter naturbetesmarker av naturreservatskvalitet, bland annat Hejnum hällar med omgivningar, genomför röjningar i igenvuxna marker och är drivande för att få igång alternativa hanteringar av kött. Det handlar om att hitta skillnaden mellan klimatosmart, massproducerat kött, och fiffigt naturbeteskött på marker som inte släpper ut koldioxid och som ändå inte går att odla spannmål eller grönsaker på.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: