Biologisk mångfald är grunden för allt liv

Den biologiska mångfalden bygger upp fungerande ekosystem som är grunden för liv i dag och i framtiden. En annan framtid är möjlig än den där arternas namn glöms bort i takt med att livet sinar, skriver Isabel Enström (MP) gruppledare och EU-kandidat Gotland med Rebecka Le Moine (MP) riksdagsledamot och talesperson för biologisk mångfald.

Den 22 maj firas den biologiska mångfaldens dag. Fler kräver en tuffare naturpolitik för att ta oss bort från den miljökris vi befinner oss i, orsakad av politik som bygger på kortsiktiga mål. En annan framtid är möjlig än den där arternas namn glöms bort i takt med att livet sinar. Blomstrande ängar, flöjtande storspovar, djupa skogar och forsande älvar – Miljöpartiet grundades av miljörörelsen, för solidaritet med allt liv på jorden.

Forskarna kallar tiden vi lever i för Antropocen, en tid där människan dominerar. Vi lever i den sjätte massutrotningen av arter, där arter utrotas 100-1 000 gånger snabbare än om människan inte drev på utrotningen. Ändå känner vi bara till en bråkdel av alla arter, vilket betyder att arter vi inte ens känner till sannolikt utrotas. Enligt IPBES-rapporten, den biologiska mångfaldens motsvarighet till klimatets IPCC-rapport, hotas nu en miljon arter. Men vi har kunskapen om vad vi kan göra för att undvika miljöförstöring och istället stärka våra ekosystem.

Miljöpartiet på Gotland har varit drivande för att öka mängden ekologiskt odlad mat i skolor, förskolor och på äldreboende eftersom ekologisk odling gynnar den biologiska mångfalden. Vi har också länge förespråkat lokalt odlad mat eftersom Gotlands jordbruk ännu är relativt småskaligt med träddungar, stenvastar och åkerholmar bevarade och därför har en rikare biologisk mångfald än i andra delar av landet.

Miljöpartiet på Gotland har också varit drivande för att ta fram en ny skogsbrukspolicy för Region Gotlands skogar, en policy för skogsbruk utan hyggen som snart kommer till regionfullmäktige för beslut. Hyggesfritt, naturanpassat skogsbruk med träd i olika åldrar och av olika arter gynnar den biologiska mångfalden.

Enligt en intervjustudie i EU är den folkliga viljan för att EU ska vidta åtgärder för biologisk mångfald stor. Därför måste EU skydda och återställa naturen och den biologiska mångfalden och fokusera mer på att hjälpa medlemsländerna att skydda, sköta och restaurera naturområden.

Miljöpartiet går till EU-val på en satsning på minst 10 miljarder euro mer för detta. Vi vill även att EU:s nuvarande naturvårdsdirektiv implementeras, från höga ambitioner i Bryssel till kommunnivå.

Den biologiska mångfalden handlar om variationen av livsformer på jorden. En mångfald som bygger upp fungerande ekosystem, som är grunden för liv i dag och i framtiden. Därför är det också viktigt att rösta för naturen i EU-valet på ett parti som står upp för allt liv på jorden.

Isabel Enström (MP) gruppledare och EU-kandidat Gotland Rebecka Le Moine (MP) riksdagsledamot och talesperson för biologisk mångfald

Publicerad i Gotlands Tidningar 22 maj

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: