Byggemenskaper skapar delaktighet och mångfald

Byggemenskaper skapar delaktighet och mångfald

Vi vill avsätta mark och detaljplaner för byggemenskaper där människor själva tar kontrollen över byggprocessen. Detta ser vi som ett viktigt steg i att skapa boende för alla och att öka delaktigheten i hur vårt samhälle planeras, skriver Karl-Allan Nordblom och Isabel Enström.


Det finns ett begrepp som heter Byggemenskaper. En byggemenskap är en grupp människor som i egen regi och utifrån sina ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och använder en eller flera byggnader. Vi har flera gånger blivit kontaktade av människor som eftersöker ett mer kollektivt boende. Man vill ha lite mindre och lättskött, och samtidigt gemenskap, nära till kända grannar och gemensamma utrymmen. För människor med livserfarenhet och klara önskemål passar byggemenskap bra då den kan berika och komplettera när det gäller utformning och förväntningar.

Byggemenskap kan också vara en grupp som vill ha mer ekologisk inriktning på byggandet och möjligheter till odling, eller speciell arkitektur, eller vad som helst där man vill påverka byggandet tillsammans. Kollektivhus, seniorhus och ekologiska alternativ är inte längre udda alternativ. Val av upplåtelseform är inte styrt av byggemenskaper, även om bostadsrätt är vanligast i Sverige.

Det handlar också om mångfald, att hitta nya former som kompletterar dagens vanligast rådande former av bostadsbyggande. Utöver en variation i byggandet, kommer de hus som ägarna själva planerar att pressa priserna i flera led, vilket påverkar den lokala bostadsmarknaden. Man planerar och handlar upp själv utan mellanhänder och har möjlighet att själv utföra arbeten. Det genererar också mer engagerade människor vilket skapar bättre sammanhållning i kvarter och stadsdelar. En professionell byggare skulle mycket väl kunna se byggemenskap som ett affärskoncept: att kunna erbjuda sina kunder att organisera byggandet.

I Tyskland som är före oss på det här området ses det som en modell för att vara med och påverka sitt boende och byggemenskaper får fördelaktiga lån. Byggemenskaper har visat sig vara engagerade och ansvarsfulla låntagare vilket är positivt för långivare. I Göteborg avsätts en viss del, fem procent, av markanvisningarna till byggemenskaper då man vill bredda invånarnas inflytande över det som byggs. I den nya stadsdelen Vallastaden i Linköping, där en Boexpo hålls under hösten, ingår byggemenskaper. På samma sätt kommer Miljöpartiet på Gotland att arbeta för att det avsätts mark och detaljplaner för självbyggeri där människor själva tar kontrollen över byggprocessen. Detta ser vi som ett viktigt steg i att skapa boende för alla och att öka delaktigheten i hur vårt samhälle planeras.

Karl-Allan Nordblom och Isabel Enström, Miljöpartiet de gröna, Gotland

Publicerad i Gotlands Allehanda 14 september

Relaterade nyheter

Gotland, 28 juni 2017

Hållbar ekonomi för en hållbar utveckling

Gotland, 29 april 2013

Rödgröna majoriteten pressar på för fler hyresrätter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter