En långsiktigt hållbar färjetrafik

Miljöpartiet välkomnar att regeringen i sin budgetproposition öppnar upp för statligt ägda färjor som ett alternativ för att säkerställa trafikförsörjningen till och från Gotland.

- Vi förutsätter att det är moderna färjor som möjliggör övergången till förnybara bränslen, säger Stina Bergström trafikpolitisk talesperson och ledamot i Trafikutskottet för Miljöpartiet.

Regeringen måste också ta ett ansvar för kostnaden för en nödvändig energiomställning för att minska Gotlandstrafikens miljöbelastning. Förutom miljö och klimat är denna aspekt också kopplad till prisbilden med svaveldirektivet som träder i kraft 2015 och presumtivt höjda råvarupriser på olja.

- I detta ser Miljöpartiet även en möjlighet för Sverige som miljöteknikutvecklande nation att driva forskning och utveckling för färjor med alternativ till fossila drivmedel med Gotlandstrafiken som pilotprojekt, säger Stina Bergström.

Alternativet med statligt ägda färjor ingår i regeringens budgetproposition i händelse att Trafikverket inte kan teckna ett avtal om Gotlandstrafiken inom ramen för den pågående upphandlingen.

- Alternativen i budgetpropositionen öppnar upp för olika möjligheter. Samtidigt är det av yttersta vikt att regeringen säkerställer att förutsättningarna i bastrafiken gällande bägge färjelinjerna inte försämras gällande vare sig pris eller tidtabeller, säger Isabel Enström, ordförande för Miljöpartiet på Gotland och t.f. regionråd (MP).

I det fallet att inget anbud inkommer i upphandlingen motsvarande dagens standard måste det statliga ägaralternativet ges möjligheten. Finansieringen av färjetrafiken måste ses som en del av den nationella infrastrukturplaneringen, säger Isabel Enström.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: