En ny folder om vatten

Vattnet först! Här är vår nya folder om vatten. Miljöpartiet på Gotland vill att vårt dricksvatten ska vara av god kvalitet och att tillgången är säker.

Grundvattennivåerna på Gotland ligger under sommarhalvåret ofta under normalnivå. Det beror på en mängd olika orsaker som utdikade våtmarker, ökad förbrukning av konsumenter och kalkbolagens bortpumpning av vatten vid brutning och förbrukning av processvatten, samt klimatförändringar. Hur kan vi förbättra situationen? vad vill Miljöpariet på Gotland? Läs gärna vår folder.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: