Filmen Tingstäde träsk

Filmen berättar om träsket som ekosystem som hotas av bl a det planerade kalkbrottet på File Hajdar. Vi vill värna om träsket och vårt grundvatten och anser att försiktighetsprincipen borde gälla: ingen vet vad ett eventuellt utvidgat kalkbrott kommer att ha för påverkan på träsket och grundvattnet. Därfor säger vi nej till kalkbrytning som hotar vattnet. Ärendet om nya brottet i File Hajdar behandlas början oktober 2020 i Mark- och miljööverdomstolen. Hitta filmen där: https://www.facebook.com/mpgotland/videos/750775659052580

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: