Gotland behöver styras med majoritet

Lyssna

Det behövs stabila förutsättningar för att leda och styra Gotland. Vi beklagar djupt att Alliansen är beredd att styra i minoritet där stöd av Sverigedemokraterna krävs skriver Miljöpartiets Isabel Enström, Daniel Heilborn och Stefaan De Maecker.

Valnatten 9 september blev det tydligt att inget alternativ av de två klassiska blocken har egen majoritet på Gotland. För att få till ett stabilt styre av ön behövs därför nya samarbetskonstellationer. Eva Nypelius (C) har nu meddelat att Alliansen med de fyra borgerliga partierna trots detta är beredd att styra i minoritet där stöd av Sverigedemokraterna krävs för att få igenom förslagen.

Vi tycker att ett sådant minoritetsstyre är problematiskt av flera skäl:

  1. Medborgare, näringsliv men också regionens egna förvaltningar behöver stabila politiska förutsättningar för att kunna känna sig trygga, verka långsiktigt och känna en positiv utvecklingsanda. Det ger inte ett osäkert minoritetsstyre.
  2. Konstruktionen kastar ett löjets skimmer över politiken och dess förmåga att hitta stabila förutsättningar för att leda och styra Gotland.
  3. Vi anser det inte rimligt att Sverigedemokraterna ges ett så stort inflytande genom att kunna vara vågmästare vid varje beslut.
  4. Det pratas om att den övriga oppositionen också måste ta ansvar för att i en sådan konstruktion inte ge SD inflytande. Det är ett absurt krav givet att det finns så många alternativ för majoritetsstyre. En opposition har till uppgift att granska den styrande politiken, bidra konstruktivt, men i tuffa lägen också formulera egna förslag som måste kunna läggas fram för att visa på alternativen inför väljarna.

Utifrån ovanstående var vi i Miljöpartiet beredda på att till exempel Socialdemokraterna skulle vara tvungna att hänga av oss för ett två-partisamarbete med Centerpartiet. Detta trots att vi under åtta år har samarbetat och under tiden hittat allt bättre former för att utveckla Gotland än mer utifrån våra olika politiska visioner. Vi hade förstås hellre velat fortsätta detta samarbete i en majoritet. Tillsammans skulle Socialdemokraterna och Centerpartiet utgöra ett stabilt mittenstyre. Vi hade i ett sådant scenario varit inriktade på en tuff men konstruktiv opposition.

Flera andra alternativ där Miljöpartiet kunde ingå i ett majoritetsstyre hade också varit möjliga. I de fallen hade vi varit beredda på att resonera, ge och ta i en process där flera partier utifrån sina styrkeförhållanden och olika samhällsvisioner hade behövt komma överens. Sådana samtal blev aldrig aktuella utifrån att Alliansen i sin helhet efter misslyckade samtal med Fi och S nu har bestämt sig för att styra i minoritet.

Vi beklagar djupt detta vägval och den osäkerheten samt ryckigheten det för med sig.

Isabel Enström (MP), gruppledare
Daniel Heilborn (MP)
Stefaan De Maecker (MP)

Publicerad i Gotland Tidningar 5 oktober

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: