Konstruktiv konferens om migration och etablering

Lyssna

I helgen höll Miljöpartiet en dialogkonferens i Malmö, Västerås och Härnösand med temat ”Nu bygger vi ut Sverige”. Konferensen var ett svar på den kritik som regeringens striktare asylpolitik väckt inom partiet. Konkreta förslag togs fram för hur etableringen av nyanlända kan förbättras så att ett fortsatt flyktingmottagande ska kunna motiveras.

Gustav Fridolin deltog i dialogkonferensen i Malmö

 

Över 400 miljöpartister från olika delar i partiet deltog i konferensen. Gotland representerades av Svante Agnestig, som reste till Västerås, och Isabel Enström som fanns med i Malmö. 

Det var första gången som Miljöpartiet höll en dialogkonferens. Hur fungerade formen? 

Isabel: Formen var bra och workshops varvades med webbsändningar. Det var positivt att ha tid att fördjupa sig i frågor utan att behöva ta beslut. Sedan får vi se hur förslagen som kom upp tas emot av förtroenderådet och partistyrelsen.

Svante: Över förväntan. Jag var rätt skeptiskt inför att tekniken skulle fungera på tre orter, men det gick riktigt bra. Det kom fram många konstruktiva förslag och tydliga exempel, sedan får vi se vad som händer i nästa steg. Dialogkonferensen var en bra grund, men nu krävs att man gör något av det.

Vad tar ni med er från helgen?

Isabel: Att vi måste ha fokus på etableringen. På bostäder, språkutbildningar, och snabbspår för jobb i bristyrken. Att jobba med etableringen är det enda sättet att också värna asylrätten. Sedan måste vi bli bättre på att prata om vad invandringen ger Sverige ekonomiskt och i form av kompetens, och inte bara se till kostnaderna.

Svante: Jag tar med mig ett möte med en somalisk kvinna som gav mig tankar kring hur vi kan jobba med rasism inom partiet. Hon fick höra att hon blivit inkvoterad för att hon hade mörk hy, fast hon hade erfarenhet av att komma som ny till Sverige och etablera sig här. Vi ska se till kompetens, inte hudfärg, men formulera erfarenheter som kompetens. Vi ska ha mångfald för att det är bra för partiet, inte för att det ser bra ut.

Kom det upp några förslag eller exempel som skulle passa Gotland?

Isabel: Många, men exempelvis berättade de från Härnösand att kommunen har en avsiktsförklaring med Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. Den inriktningen fanns ju på Gotland också, så en tanke är att vi borde lyfta den igen.

Svante: Jag lade själv ett par förslag som jag tror på. Dels ett om lagen om offentlig upphandling. Migrationsverket gör idag dolda upphandlingar och kommunerna får bara ett par dagars förvarning innan asylboenden öppnar. Hinner inte skolor och samhället förbereda sig kan det skapa en ovilja hos befolkningen och det är inte bra. Jag tycker att kommunerna borde ansvara för upphandlingen istället för Migrationsverket och i större utsträckning starta egna boenden utan vinstkrav. Mitt andra konkreta förslag är att ändra belöningssystemen för arbetsgivare så att de främjar långsiktiga investering i kompetens hos etableringsanställda. Arbetsgivare borde få en bonus om den som haft ett etableringsjobb fortfarande har en anställning två år efter avslutad etablering.

Uppfattar ni partiet som samstämmigt i de här frågorna? 

Isabel: Nej det tycker jag inte. Jag tycker att alldeles för många trycker på för att få bort de tillfälliga hindren utan att också prata om etablering. Men vi kommer inte att få gehör från medborgarna om vi inte också har lösningarna.

Svante: Ja, det är mitt intryck efter helgen. Även riksdagsgruppen, som ingick avtalet om de tillfälliga reglerna, står fortfarande fast vid den politik vi haft i våra avsiktsförklaringar. De fick välja mellan pest eller kolera och valde att sitta kvar och kunna påverka. Under helgen verkade alla överens om att vi måste släppa på restriktionerna men också att vi måste ha konkreta förslag, så att det kan bli möjligt. Den gemensamma känslan var att nu blickar vi framåt.

Linnea Nilsson

TITTA PÅ DIALOGKONFERENSEN
Alla medlemmar hade möjlighet att följa dialogkonferensen via länk. På kansliet i Visby sändes konferensen live och en mindre grupp diskuterade och lämnade förslag via mötessystemet VoteIT. Möjligheten att lägga förslag är nu stängd, eftersom partiorganisationen nu har påbörjat arbetet med att sammanställa materialet. Dialogkonferensens livesända delar går däremot fortfarande att se på Youtube, följ länken och klicka på programpunkterna så hittar du rätt: http://dialogkonferensen.mp.se

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: