Mp Gotlands skuggbudget 2021

Det finns viktiga områden att satsa på som glöms bort i Alliansens budget. Vi vill se satsningar inom miljö/klimat, skola, och motverka våld i nära relationer.

Igår (22/10 2020) under Regionstyrelsens möte presenterade Miljöpartiet på Gotland sitt budgetförslag som skiljer sig från majoritetens budget och i vissa punkter även från S, V och Fi.

Vi anser att besparingen på 55 miljoner inte ska drivas igenom under 2021. Detta ger mer pengar för vård och omsorg men framför allt för skolan som inte har lagt stora äskanden och därför är förloraren i Alliansens budget.

Att stärka miljö- och klimatarbetet i regionen är både akut och nödvändigt. Därför lägger vi 6 miljoner för att främja infrastrukturen kring klimatomställningen samt systematisk mätning och uppföljning. Vi anser att det är av största vikt att Region Gotland utarbetar en tydlig plan för att ta itu med det akuta klimatnödläge som vi befinner oss i och upprättar en arbetsgrupp med klimatarbetet som ansvarsområde.
Region Gotland har ett mycket stort ansvar för att ta klimatforskarnas prognoser på allvar och agerar NU och med kraft.

Behovet i skolan är stort! Skolan behöver resurser för att kunna ge det stöd som barn behöver. I en tid med större grupper av barn och elever i förskolan och skolan riskerar även fler att inte gå ut gymnasiet – detta vill vi förhindra.
Vi vill dessutom utöka resursskolan så att alla barn med behov av extra stöd kan erbjudas platser – alla barn ska ha chans att uppnå sina mål!
Vi vill lägga 4 miljoner extra i utbildningssektorn: tillsammans med de 12,7 miljoner som vi vill behålla (och som Alliansen vill spara) satsar vi nästan 17 miljoner mer än Alliansens budget.

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem som drabbar många människor. Därför vill vi lägga 2 miljoner kronor för att stödja jämställdhetsarbetet och verksamhet som förebygger våldet. Miljöpartier vill se en nollvision när det gäller våld i nära relationer - det är ett ansvar som hela samhället måste ta!

Vårt budgetförslag röstades ner under Regionstyrelsens möte. Men genom vår skuggbudget markerar vi att det finns viktiga områden att satsa på som prioriteras bort av de andras budgeter  - och detta är av vikt i sig.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: