MP säger nej till utökad kalkbrytning i Klintehamn

Lyssna

Miljöpartiet kommer vid regionstyrelsens möte 12/6 avstyrka, och därmed säga nej, till SMA:s ansökan om fortsatt och utökad kalkbrytning i Klintehamn. Vi vet att det finns en stark oro bland befolkningen i Klintetrakten både för vattnet och för hur brytningen av kalk kommer påverka samhället. Vi delar den oron. Det gör vi av flera skäl.

Miljöpartiet kommer vid regionstyrelsens möte 12/6 avstyrka, och därmed säga nej, till SMA:s ansökan om fortsatt och utökad kalkbrytning i Klintehamn. Vi vet att det finns en stark oro bland befolkningen i Klintetrakten både för vattnet och för hur brytningen av kalk kommer påverka samhället. Vi delar den oron. Det gör vi av flera skäl:

• Ett över 100 hektar stort kalkbrott så nära ett av Gotlands största samhällen är inte acceptabelt.

• Gotland befinner sig i ett allvarligt läge gällande vattenförsörjningen både för de kommunala vattentäkterna och privata brunnar. Vi behöver säkra tillgången på sötvatten för människor, djur, företag, naturen och för att ekosystemen på vår ö ska fungera. Försiktighetsprincipen måste råda nu och för att vi enligt SMHI:s scenarion kommer få ett ändrat klimat framöver. För att värna vattnet måste vi välja bort det som riskerar vattenförsörjningen, vattenkvaliteten och vattenhållande strukturer i berget, myrar som Stormyr och våtmarker.

• Ökningen av antalet tunga transporter blir avsevärd. Bullerstörningar, liksom säkerhetsrisker för oskyddade trafikanter och för att delar av transportvägarna passerar nära bostadshus, kommer öka. Den föreslagna vägen är på sina håll också både brant och kurvig. Koldioxidutsläpp och negativa klimateffekter kommer öka.

• Buller och sprängningar skapar störningar för människor och djur och kan orsaka sprickor i närliggande hus.

• Den långsiktigt strategiska utveckling som Klintehamnsborna identifierat i den breda dialogen om Program Klintehamn 2030 hämmas avsevärt, liksom den troliga utvecklings- och investeringsviljan i området.

I Region Gotlands samrådsyttrande ville C, M och L dels stryka ett stycke om vikten att trygga vattenförsörjningen, dels ett stycke om oro för andra näringars utveckling om tillstånd ges. Då styrde S, MP och V Region Gotland. Som alla vet, ser det inte ut så nu, men vi hoppas att fler partier vill ta ett långsiktigt ansvar för Gotlands hållbara utveckling.

Miljöpartiets inställning är att storskalig kalkbrytning i vår sprickiga berggrund är för riskabel för att tillåtas i fler områden.

En natur med fungerande ekosystem och rik biologisk mångfald är en förutsättning för vårt samhälle och mänsklighetens framtid. Vi behöver ta ansvar för att hushålla med resurser, sluta kretsloppen och vårda den fantastiska natur som Gotland har - nu och för kommande generationer. På så sätt kan vi också skapa en hållbar samhällsutveckling och långsiktiga jobb även för framtiden.

Miljöpartiet de gröna på Gotland

Publicerad i Gotlands Allehanda och Gotlands Tidningar 11 juni

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: