Nya insändare om budget och färjetrafik

Här kan du läsa två insändare som kom med i öns tidningar 21 och 23 nov 2020.

MP Gotland om färjetrafiken

Replik till insändaren ”Viktigt med snabb färjetrafik i båda riktningarna” av Eva Nypelius (C), Jesper Skalberg Karlsson (M), Adam Lagerstedt (L) och Sara Lidquist (KD)
(GA 17 november 2020)

Viktigt med klimatanpassad färjetrafik!

Majoritetens företrädare skriver i sin insändare om vikten av snabb färjetrafik till både Nynäshamn och Oskarshamn, alla veckodagar, med högst 3 timmar per resa och en uttalad strävan att göra restiden ännu kortare. För att nå våra klimatmål skriver avsändarna att teknisk innovation behöver stimuleras samt alternativa drivmedel utvecklas. Vi, Miljöpartiet på Gotland, vill också se en utveckling av teknik och alternativa drivmedel! Vi ser dock att tidsfönstret för klimatomställningen håller på att stängas. För att nå Parisavtalet behöver vi på Gotland minska våra energirelaterade koldioxidutsläpp med 16% per år under åren 2020-2040. Detta enligt en uträkning av Uppsala Universitet och konsultföretaget Ramboll. Med tanke på att Destination Gotland just har införskaffat två nya färjor som också huvudsakligen drivs med fossilt bränsle, kan man förutspå att vi på kort sikt inte ser färjor som drivs med framför allt biogas eller vätgas. För att det ska bli verklighet behövs en utökad produktion av gas, både hos oss och på fastlandet - och det behöver användas av den som kör under nästa avtalsperiod över Östersjön. Det vi kan göra på kort sikt är att köra något långsammare över vattnet! Det talats om att en halvtimme långsammare färd sparar hälften av energin!
Nu vet vi också att det finns tider att hålla inom transportsektorn och att det kan ta tid att få hela transportkedjan att ställa om tidsplanen. Därför kan det vara en bra idé att erbjuda långsammare resor för vissa turer, alltså miljövänligare transporter, som dessutom är billigare! Vid köp av biljetter skulle man kunna få information om klimatpåverkan för den specifika resan, ”gröna” biljetter kan jämföras mot ”svarta”. Så kan vi som väljer klimatsmart boka de gröna, och alla andra som väljer snabba resan kan under den vunna halvtimmen fila på ett svar till nästa generation varför denna halvtimme var värt att dubbla båtens utsläpp.

För Miljöpartiet på Gotland:
Lisbeth Bokelund, Anita Jonsson, Karin Stephansson, Clara Andermo, Armin Scholler m fl

_________

Budget 2021: MP för klimat, skola och jämställdhet!
Gotlands regionfullmäktige röstade under sammanträdet den 16 november fram majoritetens (C, M, KD, L) budgetförslag. Vi, Miljöpartiet på Gotland, skulle gärna sett andra prioriteringar i budgeten. Vi anser att det är ett stort misstag av majoriteten att i sin budget hålla fast vid att genomföra besparingar på 55 miljoner. Nämnderna blir med detta tvungna att minska i verksamheterna – detta kommer till exempel att leda till större barngrupper i förskolorna. Även skolan, som är i behov av stabil ekonomi, är förloraren i Alliansens budget.

I vår skuggbudget tog vi bort sparbetinget och satsade på områden som vi ser har stort behov av investeringar. Att stärka miljö- och klimatarbetet i regionen är både akut och nödvändigt. Därför la vi i vårt budgetförslag 6 miljoner kronor för att främja infrastrukturen kring klimatomställningen samt att kunna genomföra systematisk mätning och uppföljning i klimatarbetet. Vi anser att det är av största vikt att Region Gotland utarbetar en tydlig plan för att ta itu med klimatnödläget som vi befinner oss i och upprättar en arbetsgrupp med klimatarbetet som ansvarsområde.
Region Gotland har ett mycket stort ansvar för att ta klimatforskarnas prognoser på allvar och agerar NU och med kraft.

Behovet i skolan är stort! Skolan behöver resurser för att kunna ge det stöd som barn behöver. I en tid med större grupper av barn och elever i förskolan och skolan riskerar även fler att inte gå ut gymnasiet – detta vill vi förhindra. Vi vill dessutom utöka resursskolan så att alla barn med behov av extra stöd kan erbjudas platser – alla barn ska ha chans att uppnå sina mål!
Vi vill lägga 4 miljoner extra i utbildningssektorn: tillsammans med de 12,7 miljoner som vi vill behålla (och som Alliansen vill spara) satsar vi nästan 17 miljoner mer än Alliansens budget.

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem som drabbar många människor. Därför vill vi lägga 2 miljoner kronor för att stödja jämställdhetsarbetet och verksamhet som förebygger våldet. Miljöpartiet vill se en nollvision när det gäller våld i nära relationer - det är ett ansvar som hela samhället måste ta!

Miljöpartiet på Gotlands fullmäktigegrupp genom
Lisbeth Bokelund (gruppledare för fullmäktigegruppen)

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: