Kulturens och konstens betydelse för ett attraktivt och innovativt samhälle

Lyssna

En betydande del av Gotlands attraktionskraft är kulturlandskapet samt våra samtida konstutövare och de kulturella näringarna.

  • Vi vill därför lyfta fram kulturpolitiken som en väsentlig faktor i bygget av en attraktiv plats att leva och arbeta på.
  • Vi vill att regionen står för en tydlig kulturell infrastruktur i form av kvalitativa länsinstitutioner och undervisning inom olika konstarter. Institutionerna ska samverka med fria kulturutövare och andra aktörer.
  • Vi vill stärka biblioteken som kulturmötesplatser över hela Gotland.
  • Vi vill arbeta för förbättrade villkor för att främja konstnärlig verksamhet genom exempelvis finansiering, ersättningssystem och kompetensutveckling.
  • Vi vill undersöka möjligheten att garantera alla barn på Gotland en plats i Kulturskolan. Vi stödjer och ser gärna mer av den verksamhet som Skapande skola står för.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: