Det funkar inte att slå av på takten

Det funkar inte att slå av på takten

Nyligen hölls klimattoppmötet COP28 i Dubai. Många experter menar att det är det viktigaste klimattoppmötet sedan Parisavtalet slöts 2015.

Regeringens ministrar borde vara taggade till tusen. Om och igen har de upprepat att klimatfrågan ska lösas globalt. Men istället för att sätta press på andra länder, ger Sverige dem nu en ursäkt att slå av på takten.

Inför mötet har tre frågor pekats ut som helt avgörande.

Världen måste besluta om skärpta åtgärder för minskade utsläpp – svenska ministrar kommer till klimattoppmötet med beslut om kraftigt ökade utsläpp i bagaget.

COP28 behöver resultera i ett beslut om att fasa ut alla fossila bränslen – Sveriges regering har brutalt ökat användningen av fossila bränslen och de fossila subventionerna.

Rika länder måste öka sitt stöd till fattigare länders arbete med omställning, anpassning och skador orsakade av klimatförändringarna — Tidöpartierna har kraftigt minskat stödet till de internationella klimatfonderna.

Vi befinner oss i en extremt allvarlig situation. Världen är på väg att missa Parisavtalets mål. Varken Sverige eller EU har åtgärder i linje med 1,5-gradersmålet.

FN:s klimatpanel IPCC:s senaste rapport visar att världens utsläpp måste minska med minst 43 procent till 2030 jämfört med 2019. IPCC:s siffror släpar dessutom efter, då de bygger på sammanställningar av tidigare genomförda studier. Just nu ökar utsläppen och ländernas olika klimatlöften beräknas leda till katastrofalt otillräckliga minskningar om 2–8 procent till 2030 — givet att löftena infrias.

Konsekvenserna av klimatförändringarna blir allt mer påtagliga. Torka och skyfall om vartannat som förstör jordbrukets skördar. Översvämningar som orsakar skador till enorma kostnader. Värmeböljor som tar liv på äldreboenden.

Varje ton växthusgasutsläpp räknas, varje tiondels grad global uppvärmning gör enorm skillnad.

Det är oförlåtligt att regeringen i den här situationen bromsar Sveriges omställning och ger andra länder en ursäkt att slå av på takten.

 

Elin Söderberg, klimatpolitisk talesperson (MP)

Pär Holmgren, Europaparlamentariker (MP)

Jan Riise, riksdagsledamot Halland (MP)

Maria Losman, ordförande MP Halland

Publicerad i Norra Halland 17 dec 2023
Foto: UNCTAD

Relaterade nyheter

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter