Miljöpartiet i Region Halland

Miljöpartiet finns representerade i Regionfullmäktige med två mandat. Det ena har Maria Losman från Särö i Kungsbacka.  Det andra har Svein Henriksen från Getinge i Halmstad. Svein är också är ersättare i regionstyrelsen. Stefan Edlund från Varberg är förste ersättare i fullmäktige och också ledamot i styrelsen för Hallands sjukhus. Lena Angviken från Laholm är ersättare i styrelsen för stiftelsen Hallands länsmuseer.
Miljöpartiet har en valteknisk samverkan med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet och också politiskt samarbete kring budgetfrågor med mera.

I fullmäktige har vi väckt debatt bland annat genom att interpellera om regionens klimatarbete och vad som görs för att fasa ut engångsplast. Vi har lagt en gemensam motion med S och V om väl fungerande brukarinflytande som en grundförutsättning för förflyttning till den nära vården.

Miljöpartiet de gröna i Halland verkar för en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar regional utveckling. För oss genomsyrar begreppet hållbar utveckling all regional verksamhet.

Regionalt handlingsprogram för Halland 2018-2022.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: