Havet, skolmat och näringslivsutveckling i Kungsbacka

Motion från Miljöpartiet som anmäls till kommunfullmäktiges möte 8 februari.

Maria Losman

Jordens yta består av cirka en tredjedel land och resten vatten. Den mesta mat vi människor äter är producerad på land. Bara ungefär 2% kommer från havet i form av fisk, ryggradslösa djur och alger. Samtidigt har vi problem med utfiskning av de arter vi vant oss vid att äta och en pågående klimatförändring som förändrar förutsättningarna för livet i haven.

Kungsbacka är en kustkommun med behov av företagande lokalt för att minska pendling till arbetsplatser utanför kommunen.
Kungsbacka arbetar redan med hållbarhetsfrågor kring skolmaten. Bland annat ska fisk vara hållbarhetscertifierad enligt MSC – Marine Stewardship Council och måltiderna ska ha lågt klimatavtryck. Men havet innehåller mycket mer än fisk och exklusiva skaldjur, som har potential att vara god, klimatsmart och spännande mat. Projekt ”Scary Seafood” i Västra Götaland har identifierat flera sådana ryggradslösa djur och alger.

Som allt nytt kan det kännas ovant. Restauranger kan experimentera med menyer, och det kan också kommunens kök. Dels måltidsverksamheten i sig, men också kopplat till undervisningen.

Den här näringslivsutvecklingen behöver ske i samarbete med forskning så att uttagen ur havet sker inom ekosystemens gränser. Det är också väsentligt att lokala aktörer, yrkesfisket, fritidsfisket, båtägare, friluftsmänniskor, naturvårdare med flera får chans att mötas och föra dialog om hur alla de värden som havet bidrar med kan brukas på ett klokt och ekosystemanpassat sätt.

Kommunen kan också ställa upp som testkund för havsprodukter. Det kan göras på flera sätt, t ex i upphandlingar under direktupphandlingsgränsen eller i utvecklingsprojekt.

Miljöpartiet ser goda möjligheter med havsmat, i samarbete med forskning så att skördar från havet inte utarmar den biologiska mångfalden. Kommunen har en roll att spela för näringslivsutveckling både för matproducenter och turism, och vi föreslår därför;

  • Att kommunen verkar för att främja etablering av en långsiktigt ekosystemanpassad vattenbruksnäring i kommunen.
  • Att kommunen aktivt söker efter företag som vill utveckla lokal mat från havet.
  • Att kommunen erbjuder sig att vara test-kund för sådana produkter i måltidsverksamheten.
  • Att kommunen uppmuntrar anbudsgivare att erbjuda kommunen sådan mat när den finns kommersiellt tillgänglig och blivit uppskattad av matgäster.

2022-01-13
Maria Losman, Clas Rosander, Elisabeth Sahlsten, Jan Riise

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: