Jämställdheten i Region Halland segar sig fram

Det går trögt med jämställdhetsarbetet i Region Halland. Nu förväntar vi oss en redovisning av resultat och aktiviteter, skriver Maria Losman och Svein Henriksen.

 

I Region Hallands mål och budget 2020-2022 står att läsa att jämställdhet är viktig och att regionen delat erfarenheter med andra regioner. Det ska också pågå kartläggning och synliggörande i våra verksamheter för att kunna genomföra aktiviteter som är jämställdhets- och rättighetsintegrerande. Så bra, men redan 2014 skrev Stefan Edlund, Miljöpartiet, en motion om detta som delvis bifölls 2017. Då beslutades att ge regionsstyrelsen i uppdrag att i samråd med berörda nämnder ta fram en utvecklingsplan för att motverka diskriminering. Fullmäktige ansåg samtidigt att Region Halland redan integrerar jämställdhetsperspektivet i sina verksamheter och att det redan fanns utvecklingsplaner för jämställdhetsintegrering.

Vi i Miljöpartiet väntar med spänning på att höra om resultat och aktiviteter. Ett passande tillfälle kan vara när årsredovisningen 2019 ska debatteras i fullmäktige i april. I budgeten från moderater, liberaler, centerpartister och kristdemokrater från 2019 finns visserligen inget om jämställdhet med, men ordförande betonar det ändå i sitt förord. Stefan är numera förste ersättare i fullmäktige och kommer finnas på plats med öronen på helspänn.

Maria Losman och Svein Henriksen Miljöpartiet, ledamöter i regionfullmäktige

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: