MP-S-V vill att regionen prioriterar laddinfrastrukturen

De tre partierna S, V och MP har gemensamt tagit fram ett så kallat initiativärende till regionstyrelsen. Så långt möjligt bör nya laddplatser byggas under 2021–2022 skriver de i ärendet.

Regionstyrelsen har ett ansvar att utveckla laddinfrastrukturen i Halland, både för regionens egna bilar och för andra, dvs det som brukar kallas publik laddning. För att sätta fart på arbetet med laddinfrastruktur vill S-MP-V tillsammans nu förtydliga uppdraget. De tre partierna föreslår att regionstyrelsen ger regionkontoret i uppdrag att projektera med början under 2021 och så långt möjligt bygga laddplatser under 2021–2022 för både regionens egna bilar, för anställda och för allmänheten vid verksamheter som saknar sådana men har många besökare.

Läs hela förslaget!

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: