Var ska vi odla vår mat nånstans?

Var ska vi odla vår mat nånstans?

Den odlingsbara marken i kommunen minskar. Det är oroväckande, skriver Clas Rosander i Kungsbacka-Posten och Norra Halland.

Bilden är från Duvehed i Fjärås. Den visar hur prima jordbruksmark blir förvandlad till industrimark.

Den odlingsbara mark som idag finns kvar i Kungsbacka kommun kan endast täcka matbehovet för 30 % av våra invånare. Vi måste därför vara rädda om den jordbruksmark som finns kvar och utveckla
matproduktionen i kommunen. Dessutom står många ladugårdar och växthus tomma vilka skulle kunna användas vid framställning av olika livsmedels- och trädgårdsprodukter.

Miljöpartiet i Kungsbacka vill arbeta för en småskalig och ekologisk matproduktion i vår kommun.

Miljöpartiet de gröna
Clas Rosander

Relaterade nyheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter