Jämställdhet

Jämställdhet

De mänskliga rättigheterna bygger på allas lika värde oavsett kön. Vi vill inte att kön avgör vilket betyg, jobb och lön hen får. Vi vill att den kommunala servicen som erbjuds baseras på behov och inte på kön eller läggning.

Miljöpartiet vill

 

Vi vill bidra till ett jämlikt samhälle där alla har förutsättningar att utvecklas och uttrycka sig själv oavsett bakgrund, kön eller sexuell läggning. Vi vill motarbeta alla former av diskriminering. Vi vill arbeta för ett jämställt samhälle där pojkars resultat i skolan höjs till flickornas nivå och där kvinnors löner är lika höga som männens.

 

 

Nyheter på Jämställdhet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter