Kultur

Kultur stimulerar människors kreativitet, utveckling och förmåga att skapa och tänka fritt. Kulturen har positiva effekter på inlärning, hälsa och välmående.

Vi vill att Kulturhusen (bl a Kulturhuset Glada Hudik, Folkets Hus i Iggesund och Tingshuset i Delsbo) ska bli levande mötesplatser med t ex mångkulturella cafér, uställnings- och mötesplatser.

Vi vill att alla barn skall få tillgång till kulturskolan.

Vi vill att bokbussens verksamhet ska utvecklas och bli en viktig resurs för kommunens glesbygdsbor. Kultur stimulerar människors kreativitet, utveckling och förmåga att tänka friare. Kulturen har positiva effekter på inlärning, hälsa och välmående.

Här visar vi lokal politik från Gävleborg.

Gävleborg Kultur

Miljöpartiet i Gävleborg vill

  • öka kulturens användning i välfärden
  • att den regionala kulturen är tillgänglig för alla i hela länet
  • att kulturproduktion ska ske i hela länet
  • att alla barn ska ha möjlighet att uppleva och skapa kultur

Läs mer

Kultur stimulerar människors kreativitet, utveckling och förmåga att tänka fritt och skapa. Kulturhar positiva effekter på människors hälsa och välmående och ska därför vara en självklar del avvård och omsorg. Ett rikt kulturliv har ett värde i sig, men det är också en viktig del i den regionala utvecklingen. Kulturutbudet ska skapa förutsättningar för en utvecklande, inspirerande region som ger människor modet att pröva något nytt. Kreativitet och hållbar utveckling hänger tätt ihop.
Det ska vara möjligt att ta del av kultur oavsett var i länet man bor. Möjligheterna att ta del av kultur på distans och kollektiva kommunikationer till kulturverksamheter bör förbättras. Samtidigt behöver kulturproduktionen ske över hela länet. Närhet skapas framförallt i det dagliga mötet.
Människor ska ha tillgång till olika sorters kultur. Alla barn och ungdomar ska ha tillgång till kulturupplevelser och eget skapande oberoende av föräldrars ekonomi, bakgrund och intresse Kulturen är en viktig plattform för människor att mötas. Alla människor ska känna sig delaktiga och bemötas med glädje, respekt och kunskap

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: