Människan

Människan

Vi står för solidaritet, mångfald och lokalodlad närdemokrati.

 

SOLIDARITET
– Famijecentral med BVC, öppen förskola och tillgång till socionomer ska bli verklighet denna mandatperiod. Tidiga insatser och stöd i barn- och familjehälsa är grunden i förebyggande arbete.

– Frisknärvaro hos kommunens anställda måste öka! Vi måste ge förutsättningar för att vår personal inte arbetar sig sjuka. Personalen förtjänar det, våra förskolebarn förväntar sig det och det är en förutsättning för omsorgsbehövande äldres välmående.

– Vi vill skapa öppna träffpunkter för äldre i Forsa, Hudiksvall, Iggesund och Delsbo med fokus på hälsofrämjande insatser för äldre och ökad livskvalitet för den enskilde oavsett om man bor hemma eller på särskilt boende

MÅNGFALD
– Vi bygger integrationen från grunden genom att blanda bebyggelse och boendeformer såsom hyresrätter, bostadsrätter, trygghetsbende och förskolor i samma område med naturliga mötesplatser

– Kulturen är en annan viktig mötesplats över åldersgränser och språkbarriärer och en ständig demokratiutvecklare vår kommun behöver

LOKALODLAD NÄRDEMOKRATI
– Demokratin måste återerövras varje dag genom att ta strid för de mänskliga rättigheterna där jämlikhet och inkludering är en grundförutsättning. Kommunala beslut ska vara lättillgängliga för våra medborgare. Vi yrkade 2017 på lokal folkomröstning inför beslut om ostkustbanans placering för att ge mer inflytande till medborgarna.

– Hjälp barnen i tid! Med tidiga insatser hos behövande barn så kan vi undvika ett livslångt utanförskap. Ett steg är att prioritera mer tid åt lärare för eleverna. 

Nyheter på Människan

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter