Kultur och fritid

Kultur och fritid

Kulturen berikar våra liv, skapar sammanhållning, mening och sammanhang.  Här får vi människor möjlighet att uttrycka oss och reflektera över de sammanhang vi befinner oss. Kultur, fritid och idrott är  ger mervärde i livet och vill vi växa till en kommun med 50 000 invånare behöver vi satsa på kulturen. Vidare är kultur och idrott en oerhört viktig faktor för integration och förebyggande arbete av olika slag. Det är också viktigt att den är till för alla, oavsett vem du är.

Därför vill miljöpartiet

  • Satsa på, och bevara kulturinstitutioner som finns runt om i vår kommun
  • Utgå från jämlikhet i de satsningar som görs på kultur och idrott
  • Bidrag och stöttning till barn- och ungdomsverksamhet som aktivt arbetar med demokrati- och jämställdhetsfrågor
  • Föreningar som aktivt arbetar med anti-rasistisk verksamhet ska stöttas
  • Kommunen ska stötta föreningarnas lokalkostnader, alternativt erbjuda anpassade lokaler till barn- och ungdomsverksamhet
  • Fler områden anpassade till utomhusaktiviteter och -idrott

Nyheter på Kultur

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter