Skola och utbildning

Skola och utbildning

Varje barn har rätt till en god skolgång med med utbildade pedagoger och bra skolmiljö. Bostadsort ska inte vara avgörande för kvalitet på skolgång, det är vi skyldiga barnen! Hela Sverige står inför lärarbrist då måste vi se till lärare väljer att flytta hit genom att vara en attraktiv skolkommun med skäliga ingångslöner och attraktiva arbetsvillkor.

Därför vill miljöpartiet

  • stärka elevhälsan
  • öka andelen behöriga lärare på skolorna
  • sänka undervisningstiden för lärare
  • införa mentorer för att lätta lärarnas arbetsbörda
  • stärka skolpersonalens kunskaper i att fånga upp och hantera ungdomar med olika typ av problematik
  • satsa på kreativa utemiljöer med pedagogisk tanke
  • se till att det finns gratis mensskydd lättillgängligt på våra skolor

Nyheter på Skola och utbildning

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter