Skolan

Vi satsar på skolan och vill ge alla elever mer lärartid och läxhjälp.

Miljöpartiet vill

  • att det skall finnas en röd tråd från förskola till gymnasium att arbeta med en genusmedveten pedagogik.
  • ha en fungerande skoldemokrati – öka elevinflytandet.
  • att all aktivitet på skolan skall erbjudas gratis.

Det viktigaste för oss är att pedagogerna inom förskola, skola och fritidshem får mer tid för varje barn/elev.
Alla elever ska ha rätt till läxhjälp under hela skoltiden.
Vid all renovering och nybyggnation ska giftfritt material användas.
Samtliga förskolor och skolor ska miljöcertifieras.
Miljöpartiet bejakar pedagogisk mångfald i skolan vare sig skolans huvudman är offentlig eller privat. För att kunna erbjuda en skola med god kvalité är välutbildade pedagoger en hörnsten.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: