HNJ banan behövs

Det är järnvägen som förbinder landsbygd och stad och som är strukturen som håller samman hela landet i ett stort järnvägsnät.

Moderaterna i Hylte föreslår i Hallandsposten 4/8 genom Bo Gunnar Åkesson att HNJ-banan läggs ner eftersom den enligt M “spelat ut sin roll”.

Från Miljöpartiets sida ser vi precis det motsatta, att HNJ kommer spela en större roll för det regionala resandet framöver. Det finns flera skäl till det.

Det är järnvägen som förbinder landsbygd och stad och som är strukturen som håller samman hela landet i ett stort järnvägsnät.

För Hallands del är HNJ tillsammans med Viskadalsbanan och Markarydsbanan av största vikt för en regional arbetspendling och för en mer rättvis tillgång till offentlig och privat service som arbetsmarknad, hälsovård, kultur och utbildning.

Det handlar också om att underlätta för företag och kommuner längs banorna att rekrytera anställda och underlätta kompetensförsörjningen.

Tåg är snabbare än buss och ger möjlighet att studera eller arbeta under resan. Bussen upplevs av många som en nödlösning; tåget är något man väljer.

Det måste vara möjligt att bo och arbeta överallt i regionen, även utan bil. De tre banorna kompletterar Västkustbanan på ett enkelt och bra sätt.

Sen har Åkesson och M missat den stora poängen: vi måste minska utsläppen av växthusgaser. Därför vill vi föra över så stort transportarbete som möjligt till järnväg. En elektrifiering och därmed fortsatt utveckling av HNJ är angelägen.

Det är viktigt för regionens invånare, för företag och människor som vill verka och bo på andra ställen än i Halmstad eller någon av de andra städerna i Halland.

Björn Wahll, toppkandidat kommunfullmäktige Hylte

Maria Losman, toppkandidat regionfullmäktige Halland

Jan Riise, toppkandidat riksdagen för MP Halland

 

Relaterade nyheter

Örebro län, 24 maj 2024

Land Lantbruk: Så vill de påverka politiken i EU

Örebro län, 22 maj 2024

Expressen: Det är KD:s politik som leder till slaktade kor

Uppsala län, 22 maj 2024

EU:s jordbruksstöd måste sikta på hållbarhet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter