Kollektivtrafik

En väl fungerande kollektivtrafik stärker kommunens attraktionskraft.

Miljöpartiet vill

  • fortsätta verka för en utbyggd kollektivtrafik i alla delar av kommunen.
  • stödjer Socialdemokraternas initiativ att återinföra tåg mellan Hyltebruk och Halmstad.

Kollektivtrafik

Vi lever i en kommun med ganska stora avstånd såväl inom kommunen som till angränsande orter. För att kommunen skall fortsätta vara ett bra ställe att leva för alla måste kollektivtrafiken utvecklas ytterligare. Det gäller såväl linjesträckningar, tidtabeller som taxor och sätt att resa. Tack vare Miljöpartiet de gröna reser idag ungdomar gratis på sin fritid. En väl fungerande kollektivtrafik stärker kommunens attraktionskraft.

HNJ banan är viktig för företagen i Hylte kommun, likväl som för persontrafik.

Fördjupning i ämnet Kollektivtrafik

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: