45 miljoner kronor för att motverka våld i nära relationer

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem som orsakar lidande för många. Regeringen vill därför satsa 45 miljoner kronor i vårbudgeten för att motverka våld i nära relationer.

Var fjärde kvinna har någon gång under sitt liv utsatts för våld av en närstående. Därför satsar regeringen 45 miljoner kronor i vårändringsbudgeten för 2019 på att stärka arbetet mot våld i nära relationer.

Samhället behöver kraftsamla mot våldet

- Varje kvinna som utsätts för våld i hemmet är en för mycket, varje barn som är rädd för att pappa ska slå mamma är ett för mycket. Samhället behöver göra mer för att nå ut till de som utsätts och ge dem skydd och stöd, men också göra insatser som syftar till att våldet ska upphöra, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

Nationellt centrum för kvinnofrid

I satsningen ingår också en förstärkning av Nationellt centrum för
kvinnofrid (NCK).

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: