Förbjud vinster i skyddade boenden

Kärleken sägs vara blind. Tyvärr är den även våldsam och dödlig. Var tredje vecka mördas en kvinna av en man hon har, eller har haft, en kärleksrelation med. Och varje dag lever många kvinnor med rädslan för om de ska överleva nästa slag. Sedan millennieskiftet har 343 kvinnor dödats av en man de haft en kärleksrelation med. Detta våld, som pågår dygnet runt, måste få ett slut. Idag, på internationella kvinnodagen, lyfter Miljöpartiet två viktiga reformer för att fler kvinnor ska kunna lämna en våldsam man. 

Det krävs mycket styrka för att lämna en person som man en gång har älskat. Det kan finnas oro för gemensamma barn, för ekonomi, bostad och allt annat praktiskt. Och det kan vara farligt. Det mesta dödliga våldet kommer efter att en kvinna signalerat att hon vill lämna förövaren. Därför måste samhället bli bättre på att snabbt ge det akuta skydd hon behöver. När en våldsutsatt kvinna tagit det svåra beslutet att lämna ska hon aldrig behöva stå ensam.

– Många kvinnor i den här situationen upplever att det är väldigt mycket att hantera alla dessa myndighetskontakter mitt i ett pågående trauma. Vårt samhälle måste bli bättre, både på att stötta och skydda våldsutsatta kvinnor och på att tydligare markera hur allvarligt vi ser på dessa brott. Idag är det allt för ofta kvinnorna som tvingas gömma sig medan männen går fria, säger Märta Stenevi, MP.

Samhället måste i större utsträckning finnas där för den utsatta kvinnan. Därför vill Miljöpartiet införa en viktig reform: En dörr ut.

En dörr ut för kvinnor som vill lämna

Miljöpartiet vill att kommunerna, i samverkan med regioner och Polismyndigheten, ska säkerställa att varje kvinna som lämnar en våldsam relation ges en samlad ingång till samhällets stöd – en dörr ut ur våldet. Det ska räcka med en kontakt för att få det stöd som behövs: dokumentation av skador, vittnesmål, personskydd, skyddat boende, hjälp med barnens situation och skolgång, traumabehandling samt insatser från socialtjänsten och vården.

En sådan funktion kan få fler att våga lämna. Och rädda liv.

Förbjud vinstutdelning i skyddade boenden

I mer än 40 år har idéburna och icke vinstdrivande kvinnojourer haft den samhällsviktiga uppgiften att stötta och skydda kvinnor som utsatts för mäns våld. Men nu ser vi att privata, vinstdrivande aktörer inom kvinnofridsområdet har ökat radikalt.

– Det är oroväckande att man sett att placeringar hos idéburna kvinnojourerna minskat, samtidigt som man placerar de hjälpsökande i högre grad hos börsnoterade jättar. Mäns våld mot kvinnor ska inte vara en vinstaffär, säger Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi till Aftonbladet.

Närmare 40 procent av alla skyddade boenden drivs idag i privat regi, vilket försvårar kvinnojourernas verksamhet. Och i längden drabbar det de utsatta kvinnorna, då de nekas skyddat boende för att kommunerna inte har råd. Upphandlade privata aktörer tar mellan två och tre gånger så mycket betalt av kommunerna som de ideella jourerna gör – och de plockar ut mångmiljonvinst på köpet. Den ökade närvaron av privata aktörer med vinstsyfte äter upp resurser som borde gå till att erbjuda fler kvinnor och barn långvarigt skydd, och faktiskt rädda liv. Priset för vinsterna som görs av de privata aktörerna betalas av skattebetalarna genom kommunernas redan pressade finanser – men det högsta priset betalar de våldsutsatta kvinnor och barn som nekas plats på skyddade boenden.

En annan viktig aspekt utöver resursfrågan är kunskapen som kvinnojourerna har. Till skillnad mot privata aktiebolag är kvinnojourerna den aktör som har längst erfarenhet och störst kunskap på området – vilket bidrar till hög kvalitet och trygghet. De idéburna jourerna har också en avgörande funktion som röstbärare för kvinnor och barn. Sveriges lagstiftningar vad gäller kvinnofrid, sexualbrott och våld mot barn är resultat av decennier av politiskt påverkansarbete som utgått från kvinnors och barns erfarenhet av våld. Privata eller kommunala aktörer har inte den avgörande funktionen. Men arbetet mot våld måste få fortsätta – med kvinnors och barns erfarenheter som utgångspunkt

För att åtgärda dessa problem vill Miljöpartiet:

  • Förbjuda  vinstdrivande aktiebolag att driva skyddade boenden för våldsutsatta kvinnor.
  • Undanta ideella kvinnojourers skyddade boenden från upphandlingsregelverket. Dels för att rädda kvinnojourernas existens, med sin unika kunskap och erfarenhet av situationen för och behoven hos våldsutsatta kvinnor och barn. Dels för att säkerställa att kommuner och kvinnojourer kan ingå långsiktiga samarbeten.

Idag är det internationella kvinnodagen men arbetet mot mäns våld mot kvinnor måste fortsätta varje dag. Det är i tystnaden kvinnor dör. När frågor inte ställs, när ljuden från lägenheten bredvid ignoreras och kvinnor lämnas ensamma med eftervåldet. Vi kommer aldrig ge upp kampen för ett mer jämställt samhälle där alla kvinnor kan känna sig trygga.

Läs mer

Miljöpartiets åtgärder för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. 

Intervju i Aftonbladet 8 mars 2023

 

Relaterade nyheter

MP bäst för HBTQI-personer

MP: Sverige behöver ett jämlikhetskliv

En budget för det gröna folkhemmet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter