Vi satsar 50 miljarder för klimatet

Nu presenterar vi Miljöpartiets miljö- och klimatinvesteringar för nästa mandatperiod.

Ska vi klara klimatutmaningen behöver vi agera nu. Med Miljöpartiet i regering går Sverige före i omställningen att bli världens första fossilfria välfärdsland – men mer behöver göras. Vi vill satsa 50 miljarder mer på klimatet nästa mandatperiod.

50 miljarder mer till klimatet nästa mandatperiod

Vi vill prioritera fem områden:

Sista droppen fossilt 2030

Sverige ska bygga nya banor för höghastighetståg och rusta upp och bygga ut järnvägen i hela landet. Vi vill bygga fler laddstationer för elbilar, göra mer för att minska flygets klimatpåverkan, införa en avståndsbaserad skatt på lastbilstransporter, satsa på biogas och på fler och bättre cykelbanor i hela Sverige. Den sista droppen fossilt drivmedel ska säljas senast 2030.

100 procent förnybar el 2040

Vi vill göra det enklare och mer lönsamt att investera i förnybar energi. Vi vill att närboende ska erbjudas delägarskap i nya vindkraftverk och förbättra villkoren för de som investerar i egen solenergi. Sverige ska ha ett 100 procent förnybart energisystem.

Modern industri

Industrins omställning är central och den vill vi fortsätta underlätta och stödja. Miljöpartiet vill utveckla hur koldioxid i atmosfären kan fångas in, se till att innovations- och utvecklingsmedel finns för nya företag och entreprenörer och fortsätta ge stöd för till utveckling av ny teknik såsom kolfri ståltillverkning.

Gröna barnvänliga städer

Våra städer behöver bli vänligare mot både barn och vuxna – och mot klimatet. Miljöpartiet vill bygga 1 000 nya cykelbanor, barn ska kunna cykla säkert till skola eller skolskjuts och ha nära till natur och möjlighet till lek. För att minska bilism där det finns alternativ vill vi att kommuner ska kunna beskatta privata parkeringar vid arbetsplatser och externa köpcentrum.

Levande landsbygd

Vi ska utnyttja hela Sveriges potential. Framtidens klimatsmarta mat och förnybara bränslen kommer att produceras på landsbygden. Då måste det vara möjligt att bo och verka i hela landet. Miljöpartiet vill höja grundavdraget och sänka arbetsgivaravgifterna i glesbygdskommuner samt utreda en glesbygdsbonus för miljöbilar i områden med dålig tillgång till kollektivtrafik.

Klimatsatsningar är investeringar

Många politiska partier ser fortfarande satsningar på miljö och klimat som en kostnad. Men det är väl belagt att det är lönsamt att göra omställningen så snart som möjligt. Omställningen måste ske och den blir dyrare och svårare ju längre vi väntar. Politiska reformer krävs. Klimatet kan inte vänta.

Relaterade nyheter

Per Bolunds tal på Järvaveckan

Klimatpolitiska rådet sågar regeringen

Förbjud greenwashing och stärk konsumentens rätt att reparera

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter