Alla skolor ska vara bra skolor

Om alla elever ska ges en ärlig chans behöver skolan bli mer jämlik. Därför ska alla nya statsbidrag ska vara utformade så att mest stöd går till de skolor som har störst behov.

Gustav Fridolin vill att alla skolor ska vara bra skolor.

Alla elever ska ges en ärlig chans att nå kunskapsmålen och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Staten behöver ta ett större ansvar för att bryta ojämlikheten i skolsystemet.

Med Samverkan för bästa skola finns nu en helt ny organisation för att staten ska kunna stödja skolutveckling direkt i skolor med tuffa förutsättningar.

Nu genomför vi nästa förändring: Skolverket ska ta fram en fördelningsnyckel för att säkerställa att kommande statsbidrag kan ge mest till de till de skolor som behöver det mest.

Alla nya statsbidrag ska vara tydligt utformade så de skolor som behöver mest stöd ska få mest stöd.

Läs mer

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: