Äntligen - riksdagen har klubbat klimatlagen!

Lyssna

Riksdagen har klubbat klimatlagen! Det betyder att Miljöpartiets främsta vallöfte nu blivit verklighet – och att vi fått med oss sju av åtta partier på tåget.

Kllimatlagen är den viktigaste klimatreformen i svensk historia. Den ger långsiktiga förutsättningar för att genomföra den omställning som krävs.

Ett epokskifte i svensk klimatpolitik

För första gången får Sverige en lag som innebär att varje regering har en skyldighet att föra en aktiv klimatpolitik. Alla regeringar ska också redovisa deras arbete med att nå målen. Lagen kopplar också för första gången tydligt samman klimatpolitiken och budgetpolitiken.

Klimatlagen är en central del i arbetet för att Sverige ska leva upp till Parisavtalet. För första gången kommer Sverige att ha långsiktiga klimatmål bortom 2020 och ett oberoende klimatpolitiskt råd som granskar klimatpolitiken. De nya världsledande klimatmålen anger att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. De innefattar även delmål för 2030 samt ett sektorsmål för transportsektorn på 70 procent, som ska stå för en stor del av utsläppsminskningen.

Viktig grön seger

Återigen kan vi se att det är Miljöpartiet som flyttar fram positionerna för klimatpolitiken och får med andra på tåget. Miljöpartiet har länge drivit frågan om ett klimatpolitiskt ramverk som nu blir verklighet med stöd av sju av åtta riksdagspartier.

Läs mer

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: