Historien bakom Sveriges klimatlag

Lyssna

Miljöpartiet har länge drivit frågan om en klimatlag. År 2012 presenterade Åsa Romson idén och sommaren 2017 klubbas lagen i Sveriges riksdag.

2012

Redan för fem år sedan presenterade Åsa Romson idén om ett klimatpolitiskt ramverk på DN-debatt. På hösten motionerar MP om frågan i riksdagen.

2013

Vi får med oss Socialdemokraterna och Vänsterpartiet på vår motion om ett klimatpolitiskt ramverk.

2014

I Miljöpartiets valmanifest är ramverket det allra främsta gröna vallöftet.

Resultatet blir att det klimatpolitiska ramverket lyfts som en prioriterad fråga för den nya S-MP-regeringen i regeringsöverenskommelsen.

2015

I januari ger Åsa Romson den sittande parlamentariska miljömålsberedningen i uppdrag att ta fram ett klimatpolitiskt ramverk. Stina Bergström är Miljöpartiets ledamot i beredningen.

2016

I mars kommer beredningen med ett delbetänkande om ett klimatpolitiskt ramverk inklusive en klimatlag. Slutbetänkandet kommer i juni 2016 med ett mål om minus 70 % utsläpp i transportsektorn.

2017

I februari 2017 lägger klimatminister Isabella Lövin fram propositionen och sprider den välkända bilden där hon skriver under lagrådsremissen.

15 juni klubbas det klimatpolitiska ramverket av 7 av 8 riksdagspartier!

2018

1 januari träder klimatlagen i kraft. Regeringens mål är att det då också ska finnas en ny myndighet, i form av ett klimatpolitiskt råd, på plats.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: