Åtgärdspaket för att stoppa mäns våld mot kvinnor

Ingen kvinna ska utsättas för våld och ingen man ska bli förövare. Regeringen har tagit fram ett stort åtgärdspaket på 40 punkter för att stoppa mäns våld mot kvinnor.

Märta Stenevi. Språkrör och jämställdhetsminister.

– Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Våldet ska förebyggas, män som slår kvinnor ska straffas och kvinnorna som utsätts ska få den hjälp och stöd de behöver, säger Märta Stenevi.

Regeringen har sedan förra mandatperioden en nationell strategi som redan följs för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Samtidigt står det bortom allt tvivel att mer behöver göras. Därför har regeringen intensifierat arbetet och presenterar nu ytterligare åtgärder.

Förebyggande insatser mot våldet

För att mäns våld mot kvinnor ska upphöra krävs insatser som förebygger våldet från första början. Ett nationellt våldsförebyggande program kommer att inledas. Programmet ska ta sikte på såväl tidigt förebyggande arbete som på insatser för att förhindra att våld upprepas och att stärka det återfallsförebyggande arbetet.

Vi har sedan tidigare infört en samtyckeslag. För att vi också ska få en samtyckeskultur satsar regeringen på kompetenshöjning bland lärare inom jämställdhet, sexualitet, samtycker och relationer. Det görs också informationssatsningar om samtyckeslagstiftningen, både riktade mot unga och mot yrkesverksamma. Insatserna mot unga män som utövar våld och kontroll i sina relationer stärks för att de ska upphöra med våldet.

Skyddet för våldsutsatta kvinnor och barn stärks

Kvinnor som utsatts för våld ska få stöd till ett tryggt boende. Ingen ska behöva gå från skyddat boende tillbaka till gärningsmannen. Kommunernas skyldigheter att hjälpa våldsutsatta med boende ska bli tydligare. Kvinno- och tjejjourer och andra ideella organisationer inom brottsofferområdet ska få bättre planeringsförutsättningar för att bedriva sitt arbete.

Barn som drabbas av ökad rädsla, otrygghet eller psykisk ohälsa av umgänge med en förälder behöver skyddas. En utredning ska överväga om skyddet för barn behöver stärkas då det utsatts för våld eller annan allvarlig kränkning av en förälder.

Skärpta straff mot förövare

Straffen ska skärpas för våldtäkt, sexköp, grov kvinnofridskränkning och för den som bryter mot kontaktförbud. Möjligheterna för att utdela kontaktförbud och att sätta fotboja på den som förföljer kvinnor ska bli fler.

Läs mer:

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: