Fyra förslag för globalt klimatledarskap

Sverige är redan idag en global föregångare i klimatarbetet. Nu vill vi ta ytterligare steg!

Det finns fler steg att ta för klimatet på den globala arenan. I dag presenterade Miljöpartiet fyra punkter för ett internationellt ledarskap för klimatet.

Inför klimatavgifter mot länder som lämnat Parisavtalet

Vi vill att Sverige ska arbeta inom EU för att förbereda möjligheterna till ett system med klimatavgifter på produkter från länder som lämnat Parisavtalet. I nuläget är det enbart USA som deklarerat att de ska göra det år 2020.

Miljöpartiet vill att EU på allvar förbereder och utreder även detta verktyg (BCA) som ett led i att förstärka klimatarbetet och säkerställa att frihandeln är i linje med Parisavtalet. Och att systemet omfattar de produkter som omfattas av EU:s utsläppshandelssystem.

Anta en klimatlag i EU

Miljöpartiet föreslår att en klimatlag antas på EU-nivå. Och att styrningen av energiunionen, som följer upp hur medlemsländer verkställer sina mål för klimat och energi, utgör grunden för en sådan klimatlag. 

Inrätta en global kriskommission för klimatet

Vi föreslår att Sverige tar initiativ till att bilda en global kriskommission för klimatet. Denna ska bestå av högnivåpersoner från politik, forskning och näringsliv. 

Fortsätt minskningen av utsläppsrätter i EU

Vi föreslår att en överenskommelse sluts mellan riksdagspartierna om principen att överskott av utsläppsutrymme från icke-handlande sektorn utanför EU ETS annulleras i statsbudgeten varje år. 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: