Historiska satsningar på klimat och miljö

Miljöpartiet vill att alla ska kunna vara med i klimatomställningen. Nu fortsätter vi satsa stort på klimatet och miljön. Fler företag ska kunna ställa om, vi räddar bin och andra pollinatörer och gör naturen grönare och haven renare.

Klimatförändringar och artutrotning sker här och nu. Och det påverkar oss alla. Vi kan inte skjuta över dessa problem på våra barn, utan behöver ta ansvar här och nu.

Nu föreslår vi återigen historiskt stora satsningar på klimat och miljö:

Satsning: minskade utsläpp i hela landet

Hela Sverige ska kunna vara med och minska utsläppen. Därför satsar vi nu mer pengar på Klimatklivet. Som är ett stöd för att organisationer och företag i Sverige kan ställa om och minska sina utsläpp.

Det kan innebära nya laddstationer, fler elbussar i stadstrafik, biogasmackar och klimatsmarta lösningar för det vi äter, från där maten produceras till att ta tillvara på matresterna från våra tallrikar.

Vi bevarar skogen, naturen och de hotade arterna

Skogen är livsviktig för klimatet, för den biologiska mångfalden och för oss människor. Nu fortsätter vi satsa på att skydda värdefull natur så att fler skogar skyddas från avverkning och fler arter räddas från utrotning.

Mer pengar till naturreservat och nationalparker

Även naturreservat och nationalparker är viktiga för att bevara arter – och för människors välmående. Det är platser där vi kan återhämta oss och uppleva Sveriges natur. Nu investerar vi för att kunna ta hand om våra naturreservat, nationalparker och våtmarker.

Vi rustar upp vandringslederna

Sverige är ett fantastiskt vackert land. Att turista på hemmaplan är inte bara bra för klimatet, det ger också jobb till människor som kan arbeta som guider och med andra saker inom turistnäringen. För att det ska bli lättare att ta sig ut i den svenska naturen satsar vi nu på att rusta upp våra vandringsleder, framförallt i fjällen.

Vi räddar våra bin och andra pollinatörer

Maten vi äter är beroende av bin och andra pollinatörer. Utan dem skulle så mycket som en tredjedel av maten på din tallrik försvinna. Tyvärr ser vi att pollinatörerna blir allt färre.

Det är flera saker som gör att antalet pollinatörer minskar. Det kan bland annat handla om hur jordbruket bedrivs i dag, de bekämpningsmedel som används och klimatförändringarna. Nu satsar vi för att rädda pollinatörerna.

Naturvårdsverket och länsstyrelserna får mer pengar

För att Naturvårdsverket ska kunna se till att regeringens satsningar på miljö och klimat genomförs och för att länsstyrelserna ska kunna bedriva tillsyn så att miljöbalken efterlevs får dessa mer pengar i budgeten.

Rent hav och vatten

Utan vatten finns inget liv. Vi måste ta hand om våra sjöar och hav, också det som inte syns under ytan. Regeringen satsar nu på hav och vatten, för att Östersjön ska må bättre och för att säkra tillgången till rent vatten.

Sanering av miljöfarliga vrak fortsätter

Miljöfarliga vrak ligger på havets botten. Vatten och marker är förorenade av gamla fabriker och industrier. Det är farligt för naturen och medför risker för vår egen hälsa eftersom vi riskerar att få i oss farliga ämnen i maten vi äter. Nu satsar regeringen mer på att städa upp efter gamla synder för både miljöns och vår hälsas skull.

– Havet, sjöarna och våra vattendrag ger oss liv och näring. Därför är det oerhört allvarligt när delar av Sverige drabbas av återkommande vattenbrist och sjöar och hav förorenas, övergöds och den biologiska mångfalden utarmas. Därför satsar regeringen på att hjälpa våra hav och vatten att tillfriskna genom den viktiga satsningen Rent hav, säger Isabella Lövin.

Grönare städer

När det växer och grönskar i våra städer mår både människor och natur bättre. Gröna stadsmiljöer gör också städerna tryggare, trivsammare och ger våra barn en bättre miljö att växa upp i.

Nu inför regeringen ett nytt stöd som ska ge mer grönska i våra städer.

– Våra städer och samhällen behöver bli en del av lösningen på vår generations största utmaning, att lösa miljökrisen. Parallellt med detta behöver vi säkerställa att våra samhällen är trygga och socialt hållbara. Genom det här stödet kan olika aktörer göra våra samhällen till gröna och trivsamma platser där man kan leva ett tryggt och hållbart liv, säger
bostadsminister Per Bolund.

Klimatredovisa byggnader

Den som investerar i en bostad ska enkelt kunna ta reda på vilken klimatpåverkan byggprocessen har haft. Regeringen inför ett krav på att klimatpåverkan ska deklareras för nya byggnader från år 2022.

Klimatdeklarationer är ett tydligt sätt att ge enskilda köpare, offentliga upphandlare och andra aktörer mer information samtidigt som det gynnar de i byggbranschen som satsar på hållbara lösningar.

Fler satsningar på klimat och miljö

I budgeten har även fler viktiga satsningar gjort för klimatet och miljön:

Vill du veta mer? Du hittar alla siffror i regeringens fakta-PM!

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: