Klimatansvar, ökad kunskap och nya jobb

Lyssna

I vår sista skuggbudget före valet fokuserar vi på en starkare välfärd och på att möta klimathotet. Det är satsningar som också ger nya jobb snabbt.

Per Bolund är ekonomiskpolitisk talesperson för Miljöpartiet.

Under alliansregeringen har arbetslösheten ökat, i synnerhet bland unga. Över 100 000 ungdomar har varken jobb eller går i skolan.

– Vår politik leder till 30 000 nya jobb på några års sikt. Vi gör också en satsning på jobb eller skola åt 50 000 unga. Vi har fokus på dem som idag står längst från arbetsmarknaden, säger Miljöpartiets ekonomiskpolitiske talesperson Per Bolund.

Satsar på skolan

De senaste åren har svenska elevers skolresultat sjunkit dramatiskt. Lärarnas löner har halkat efter och deras arbetssituation har blivit allt mer ohållbar.

– Vi vill ge eleverna mer tid med sina lärare, och återupprätta läraryrket. Därför satsar vi 11,7 miljarder kronor mer än regeringen på att höja lärarlönerna och anställa 10 000 nya medarbetare i skolan, säger Per Bolund.

Kraftfulla åtgärder för miljön

Det är helt nödvändigt att minska klimatutsläppen snabbt. Under regeringen Reinfeldt har det producerats sex stora klimatutredningar, men ingen har lett till skarpa förslag.

– Varje år man väntar gör klimatförändringen värre och kostnaden högre. Miljöpartiet möter utmaningen med kraftfulla åtgärder nu. Vi satsar fem gånger mer på järnväg än på väg, och lägger stora summor på energieffektivisering och förnybar energi. Dessutom föreslår vi en klimatlag, med tvingande mål för utsläppsminskningar.

Miljöpartiets budget är fullt ut finansierad, bland annat med höjda miljöskatter och höjd skatt för personer med höga inkomster.

Här kan du läsa hela vårt budgetförslag:

För ett modernare Sverige - klimatansvar, ökad kunskap och nya jobb (Miljöpartiets vårbudgetmotion 2014 som pdf)

Läs mer:
Därför lägger vi en feministisk skuggbudget (Svenska Dagbladet, 2014-04-16)
 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: