Sveriges klimatmål inom räckhåll

Lyssna

Sveriges nationella klimatmål är att utsläppen ska minska med 40 % till 2020 jämfört med utsläppen 1990. För bara några år sedan såg det ut som att vi inte skulle klara det. Men nu visar Naturvårdsverkets nya prognos att det vi kommer nå målet. Och det med endast nationella klimatåtgärder!

Gräsmatta med ett hjärta av stenar.

Sedan dag ett har den rödgröna regeringen varit tydlig med att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Efter åtta år med en borgerlig regering som ville nå klimatmålen den enkla vägen: genom att räkna in åtgärder från andra länder, har vi nu höjt ambitionerna för Sveriges klimatpolitik. Och det ger resultat! Naturvårdsverkets nya prognos visar att vi kan nå målen även om vi bara räknar de klimatåtgärder vi gör inom Sverige.

Klimatet är prioriterat

För att nå klimatmålet om 40 % mindre utsläpp till 2020 behöver Sverige minska utsläppen med ytterligare 0,8 ton. Det är en mycket lägre siffra än den för som presenterades för två år sedan.

- Klimatet är en av regeringens högst prioriterade frågor. Vi har lagt en rad förslag som ska minska utsläppen ytterligare och visa världens länder att det går att förena klimatomställningen med välfärd och god konkurrenskraft. Steg för steg sluter vi gapet, säger klimatminister Isabella Lövin.

Utsläppen från transporter ska minska

Ska vi klara målen i Parisavtalet behöver omställningen gå ännu snabbare. Därför levererar regeringen en klimatoffensiv för att minska utsläppen från transporter. Bland annat genom mer förnybara bränslen, fler miljöbilar, fler laddstolpar och mer pengar till cykelvägar och kollektivtrafik.

Klimatpolitiken ska inte bara vara ambitiös tills vi når målet 2020. Den ska hålla även på lång sikt. Därför har regeringen tagit fram en historisk klimatlag, som ger ordning och reda i klimatpolitken, och tvingar även kommande regeringar att ta hänsyn till planetens ramar.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: