Kraftsamlar mot mäns våld mot kvinnor

Idag har Märta Stenevi haft partimöte om mäns vål mot kvinnor med alla riksdagspartiers partiledare. Hon leder nu ett arbete för att intensifiera regeringens arbete mot mäns våld mot kvinnor.


Mäns våld mot kvinnor är och har länge varit ett stort samhällsproblem. De senaste veckorna har vi sett flera uppmärksammade fall av grov misshandel och mord i nära relationer där män angriper kvinnor.

– Varje gång en man angriper en kvinna är det ett misslyckande för hela samhället. Vi behöver en nationell kraftsamling för att få stopp på våldet och att vi är många som lyssnar på kvinnorna som utsätts och är beredda att göra det som krävs för rädda liv, säger Märta Stenevi, jämställdhetsminister och språkrör för Miljöpartiet.

Märta Stenevi har haft möte med alla partiledare, företrädare för kvinnojourerna och myndigheter. Mötet understryker betydelsen av att samhället som helhet mobiliserar mot mäns våld mot kvinnor.

Sedan tidigare pågår ett omfattande arbetet med att ta fram fler åtgärder som ska stoppa mäns våld mot kvinnor och arbeta förebyggande. Det kommer nu intensifieras och ledas av Märta Stenevi tillsammans med inrikesministern Mikael Damberg och justitieministern Morgan Johansson.

Kontaktförbud ska följas

Idag presenterar regeringen också två nyheter som vi har arbetat med en tid.

1.  Vi skärper konsekvenserna för den som bryter mot kontaktförbud.

2. Fotboja ska kunna ges direkt vid kontaktförbud – även innan den första överträdelsen av kontaktförbudet ägt rum.

Igår fattade regeringen beslut om att jämställdhetsmyndigheten ska höja kunskapen hos myndigheterna om våldsutsatta personer med skyddade personuppgifter. Att skyddade personuppgifter röjs är en katastrof för de kvinnor och barn som drabbas, och när det inträffar gång på gång måste insatser till som förebygger att det händer igen.

Det långsiktigt förebyggande arbetet är viktigt

Att bekämpa mäns våld mot kvinnor är en högt prioriterad fråga för regeringen. År 2017 antog regeringen en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Med den har vi tagit kliv för ett mer målinriktat och samordnat arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Vi skärper också straffen för den här typen av brott och har storsatsar på kvinnojourer och brottsofferjourer. Men vi behöver göra mycket mer för att få stopp på våldet.

– Straffskärpningar är viktiga för att skydda utsatta kvinnor och barn här och nu, men vi måste också arbeta långsiktigt med förebyggande insatser för att förhindra våldet. Vi måste förändra normer så att inga pojkar ska växa upp och bli män som slår och våldtar, säger Märta Stenevi.

Se här för mer information.

Relaterade nyheter

Bekämpa mäns våld mot kvinnor

MP bäst för HBTQI-personer

MP: Sverige behöver ett jämlikhetskliv

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter