Miljöpartiets EU-valmanifest presenterat

Idag presenterade Miljöpartiets språkrör Daniel Helldén och toppkandidat till EU-valet Alice Bah Kuhnke partiets EU-valmanifest. Miljöpartiet går till val på att bygga ett EU som tar ledarrollen i den rättvisa klimatomställningen och samtidigt bygger bättre samhällen för människor att leva i. Därför kommer vi att prioritera klimatet, naturen och demokratin.

Högerextrema rörelser hotar just nu den nödvändiga klimatpolitiken, trots att vi befinner oss i ett klimatnödläge med stora humanitära och ekonomiska konsekvenser. Samtidigt försöker populister och högerextrema nedmontera jämställdheten och attackera demokratin. Europa står inför ett ödesval och det behövs mer grön politik i EU. Miljöpartiet kommer därför att prioritera klimatet, naturen och demokratin i EU-valet.

– Hur vi politiker agerar i kris är avgörande för tilltron till demokratin. EU har stor makt och möjlighet att påverka i rätt riktning. EU grundades som ett fredsprojekt och ska fortsätta vara världens friaste plats. Här ska den gröna omställningen till ett hållbart och rättvist samhälle drivas av människor, för människor. Klimaträttvisa och social rättvisa är två sidor av samma mynt, säger språkrör Daniel Helldén (MP).

Slopa fossila subventioner

Vi befinner oss i ett klimatnödläge. Hur väl EU lyckas minska utsläppen den kommande mandatperioden har en helt avgörande roll i det globala klimatarbetet. Miljöpartiet går därför till val på att slopa de fossila subventionerna inom EU.  Idag lägger EU:s medlemsländer över 50 miljarder euro varje år på fossila subventioner och detta måste få ett slut. De många miljarderna som EU:s medlemsländer lägger på ett trasigt system, som låser fast människor och företag i ett fossilberoende, ska istället stötta EU:s invånare genom omställningen. De stora fossila subventionerna visar att pengar finns – men de måste gå till rätt saker.

– Klimatkrisen ger oss två val. Antingen att fortsätta använda mångmiljardbelopp på fossila subventioner för att plåstra om dagens system eller att lägga de miljarderna på att stötta bönder, skogsägare, företag och alla EU:s invånare genom den omställning som vi förr eller senare måste göra, och skapa konkurrenskraftiga företag i EU. För mig och Miljöpartiet är valet enkelt, vi måste slopa de fossila subventionerna, säger toppkandidat Alice Bah Kuhnke (MP).

Miljöpartiet vill även kraftigt minska utsläppen, skärpa klimatmålen, öka investeringarna i förnybar energi och klimatanpassa unionens budget, så att verksamhet som är skadlig för klimatet fasas ut.

Rädda haven med ny havslag

Vår natur och våra hav befinner sig i kris och måste skyddas omgående. Just nu riskerar ofattbara en miljon arter i världen att utrotas och haven är nära en systemkollaps. Miljöpartiet vill därför stärka miljöpolitiken i EU och kraftfullt prioritera arbetet med biologisk mångfald.

– Valet till EU-parlamentet är också ett ödesval för naturen. Klimat- och naturkriserna går hand i hand. Vi kan inte lösa den ena utan den andra. Ändå talar så få om naturen. Ändå låtsas så många att klimatomställningen är en energiomställning. Men klimatet kräver skogar, jordar och hav i balans, säger språkrör Daniel Helldén.

EU:s hav hör till de mest utfiskade i hela världen, och inom EU har en mängd fiskbestånd passerat den kritiska gränsen för kollaps – men fisket fortsätter ändå, i strid mot gällande lagstiftning. Miljöpartiet vill därför Införa en ny europeisk havslag för att stoppa överfisket. En ny havslag måste tydliggöra att livskraftiga fiskbestånd och levande hav måste vara högsta prioritet politiker beslutar om fiskekvoter. Utan fisk i våra hav finns ingen fiskeindustri kvar att ta hänsyn till.

En motståndskraftig natur, en livskraftig biologisk mångfald och friska hav är inte bara ett värde i sig, utan även en förutsättning för att vi ska ha matförsörjning, rent vatten och ren luft att andas. Vi måste styra om prioriteringarna innan det är för sent. Miljöpartiet går till val på att stoppa skövlingen, överfisket och artutrotningen.

En stärkt demokrati

Högerextrema partier och ledare riskerar att få ett avgörande inflytande över EU-politiken under de kommande fem åren. Viktor Orbáns framgångsrika utpressning av EU-kommissionen, visar tydligt att EU är illa rustat för de stora hot mot demokratin som vi står inför. Extremhögerns framfart i kombination med Orbáns motstånd mot fortsatt EU-stöd till Ukraina och nationalistiska partiers framgångar i flera medlemsländer, innebär att EU riskerar att under de kommande fem åren bli ett EU som underminerar demokratin istället för att försvara den. Miljöpartiet går därför till val på att införa en lex Orbán – ett paket åtgärder för att skydda Europas demokrati.

– Både EU:s och Ukrainas framtid avgörs av hur framgångsrikt EU lyckas mota antidemokrater och extremister i grind. EU:s oförmåga att agera mot despoter som Orbán, är ett allvarligt hot mot den liberala demokratin i ett allt mer högerpopulistiskt Europa. Nu mer än någonsin krävs det krafttag för att försvara EU:s demokratiska värden och institutioner mot auktoritära krafter och ledare, säger Alice Bah Kuhnke.

Allt börjar och slutar med klimatet

Mycket står på spel den 9 juni. Miljöpartiet är alternativet för de som vill se en politik som gör det möjligt för människor och företag att vara en del av lösningen – och inte tvingas att fortsätta vara en del av problemet.

Miljöpartiet är alternativet för de som vill att EU ska öka takten i klimatarbetet och visa världen att en rättvis omställning är möjlig – och inte skicka signalen att den rikaste regionen i världen har gett upp.

Miljöpartiet är alternativet för dem som vill se politiker som verkligen löser problemen – och inte lämnar dem olösta till våra barn och barnbarn.

Allt börjar och slutar med klimatet.

Läs Miljöpartiets EU-valmanifest 2024 här

Relaterade nyheter

Miljöpartiet i EU: Vad M, KD och SD tycker är höljt i dunkel

Miljöpartiet KU-anmäler landsbygdsministern

MP presenterar topptrio till EU-parlamentet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter