Miljöskatter räddar miljön

Det ska vara enklare och billigare att vara miljövänlig – och dyrare att släppa ut. Miljöpartiet och Socialdemokraterna i regeringen höjer miljöskatterna, för att kunna satsa på tåg och annat klimatsmart.

Nuläge

Det är vår generations stora utmaning att minska klimatutsläppen och stoppa miljöförstöringen. Vi släpper idag ut mer växthusgaser än vad som är krävs för att hålla temperaturhöjningen på jorden till under 2 grader. 

Höjning

Miljöpartiet och Socialdemokraternar i regeringen föreslår att energiskatten höjs, av två skäl. Dels för att finansiera andra viktiga reformer, dels för att stärka skattesystemets styrande effekt i klimatomställningen.

Vi höjer energiskatten för att kunna satsa på järnvägen, moderna energisnåla bostäder och ytterligare klimatsatsningar.

Regeringen föreslår höjd energiskatt på

  • bensin med 44 öre/l (motsvarar 19 öre/kg i koldioxidskatt)
  • diesel med 48 öre/l (motsvarar 16,8 öre/kg i koldioxidskatt) – samt full kompensation för diesel inom jord- och skogsbruk
  • biodrivmedel i motsvarande grad samt för att åtgärda överkompensation från 2014

Förslaget väntas förstärka offentliga finanser med 4,1 mdkr 2016

Bensinpriset

Förslaget beräknas medföra en höjning med bensinpriset på 0,55 kr/l – med förändringen skulle bensinpriset idag fortfarande vara ca 0,65 kr lägre än för ett år sedan. Miljöpartiet föreslog i valrörelsen en höjning av koldioxidskatten som motsvarar 70 öre/l.

Biodrivmedel

Skatten på biodrivmedel kommer också att höjas. Detta måste vi tyvärr göra eftersom EU:s regelverk tvingar oss till detta. Vi jobbar dock för att förändra denna regel.

Fler miljöskatter

Sedan regeringen tillträdde har ett antal höjningar av miljöskatter- och avgifter genomförts. Tack vare detta kan vi se till att utsläppen minskar snabbare, och få in pengar till järnvägen, förnybar energi, klimatupprustning av bostäder och ett antal andra viktiga investeringar.

Miljöskatter och –avgifter hittills

Miljöskattehöjningar BP15: 1,910 mdr

Kärnavfallsavgift (2015): 1,500 mdr

Naturgrus, bekämpningsmedel, termisk effekt (VÄB): 0,280 mdr

Höjd energiskatt (2016-2019): 3,79 – 6,02 mdr

Höjd co2-skatt uppvärmningsbränslen (2016); 0,550 mdr

Märkt olja i båtar/skepp (2016): 0,010 mdr     

Totalt:ca 10 mdr kr

Miljöskattens ideologi

Ur Miljöpartiets partiprogram: “Kostnader som drabbar miljön eller annan part ska inkluderas i priset genom skatter, avgifter eller andra lämpliga instrument. Detta är en grundläggande grön princip i klimatpolitiken, där alla varor och tjänsters klimatpåverkan också ska synas i priset.”

Relaterade nyheter

Per Bolunds tal på Järvaveckan

Klimatpolitiska rådet sågar regeringen

Förbjud greenwashing och stärk konsumentens rätt att reparera

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter