Specialpedagogik för alla

Barn lär sig olika. Därför behöver vi en skolkultur där det uppfattas naturligt att olika elever behöver olika pedagogiska insatser. Det är målet med ”Specialpedagogik för alla”, ett nytt förslag till skolutvecklingsprogram.

"Specialpedagogik för alla" presenteras av utbildningsminister Gustav Fridolin, läraren Helmina Pallhed och komikern Måns Möller.

Olika elever, olika behov

Varje elev ska ges möjlighet att gå ut grundskolan med behörighet att söka vidare till gymnasiet. För att det ska vara möjligt krävs en skolkultur där det uppfattas som naturligt att elever lär sig på olika sätt och olika snabbt, där elevers olika förutsättningar och förmågor accepteras och där extra pedagogiska insatser aldrig uppfattas som stigmatiserande.

Ge lärarna vad de behöver

Svensk skola har många välutbildade, engagerade och kompetenta lärare. En förutsättning för att de ska kunna lyckas med sitt uppdrag och bibehålla sitt engagemang är att de ges de verktyg de behöver. Idag efterfrågar många lärare och skolledare kompetensutveckling och grundläggande kunskaper i att bättre kunna möta, motivera och engagera varje elev.

Nytt skolutvecklingsprogram

Miljöpartiet vill inrätta ett nytt skolutvecklingsprogram, ”Specialpedagogik för alla”, med Matematiklyftet och Läslyftet som förebild. Satsningen är en nationell, långsiktig och systematisk investering i att ge lärare grundläggande specialpedagogisk kompetens. Det här är en kompetens som idag finns hos lärare, men som behöver spridas i strukturerad form.

Läs mer

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: