Specialpedagogik för alla

Barn lär sig olika. Därför behöver vi en skolkultur där det uppfattas naturligt att olika elever behöver olika pedagogiska insatser. Det är målet med ”Specialpedagogik för alla”, ett nytt förslag till skolutvecklingsprogram.

Olika elever, olika behov

Varje elev ska ges möjlighet att gå ut grundskolan med behörighet att söka vidare till gymnasiet. För att det ska vara möjligt krävs en skolkultur där det uppfattas som naturligt att elever lär sig på olika sätt och olika snabbt, där elevers olika förutsättningar och förmågor accepteras och där extra pedagogiska insatser aldrig uppfattas som stigmatiserande.

Ge lärarna vad de behöver

Svensk skola har många välutbildade, engagerade och kompetenta lärare. En förutsättning för att de ska kunna lyckas med sitt uppdrag och bibehålla sitt engagemang är att de ges de verktyg de behöver. Idag efterfrågar många lärare och skolledare kompetensutveckling och grundläggande kunskaper i att bättre kunna möta, motivera och engagera varje elev.

Nytt skolutvecklingsprogram

Miljöpartiet vill inrätta ett nytt skolutvecklingsprogram, ”Specialpedagogik för alla”, med Matematiklyftet och Läslyftet som förebild. Satsningen är en nationell, långsiktig och systematisk investering i att ge lärare grundläggande specialpedagogisk kompetens. Det här är en kompetens som idag finns hos lärare, men som behöver spridas i strukturerad form.

Läs mer

Relaterade nyheter

MP: Stöd till hushållen och minskad barnfattigdom

En jämlik skola för alla barn

Nu får kulturskolan tillbaka sina pengar

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter