Kalix

 

Vi finns även på Facebook och Instagram

För ett gott liv i Kalix! Vi vill tacka för ert stöd i valet. Vi kommer att fortsätta jobba med våra goda samtal och inbjuda till intressanta föreläsningar. Mer info följer. Varmt välkommen att bli medlem i vår rörelse för en hållbar värld. 

 

 

Utveckling för människa och miljö En framtid med ett gott liv för alla! Vi i miljöpartiet är stolta och glada över att bo i Kalix och att vi har fått vara med om att bygga upp en bra kommunal verksamhet de senaste åren. Det vill vi gärna fortsätta med. Utveckling för människa och miljö: - Fyrfacksbilar för enklare sophantering - Utökad lokaltrafik för arbetspendling - Elbilar i kommunens verksamhet - Solel på kommunens fastigheter - Fler laddstolpar - Byggåtervinning - Fler cykelvägar - E-hälsa - m.m
Våra prioriteringar

Miljö och natur.

Kalix har idag en procent skyddad skogsmark. Det behöver utökas. Vi har attraktiva områden som kan inbringa mer pengar från turism än vad värdet av de fällda träden har, detsamma gäller områden i skärgården som kan nyttjas för naturturism

Förskola och skola.

Vi har successivt utökat rörelse och kultur i skolan, det ger både lugnare lektioner, elever som mår bättre och ökar inlärningsförmågan, allt enligt modern hjärnforskning.

Jobb och näringsliv.

Det gäller att matcha och utbilda människor till de arbetstillfällen som finns. Vi vill fortsätta utveckla Kalix. Miljöarbete ger stora möjligheter till utveckling om vi väljer att vara aktiva.

Ett långsiktigt hållbart samhälle.

Vi vill verka för att fler personer ska förstå vikten av att jobba förebyggande med barn och unga som riskerar att hamna i socialt utanförskap

Mänskliga rättigheter.

Många personer med psykisk ohälsa eller annan funktionsvariation vill inget hellre än att arbeta och få vara med och bidra till samhället. De ska inte bli tvingade att få sin ersättning från försörjningsstöd.

Inflyttning till kommunen.

Forskning visar att ungdomar flyttar till orter där de trivs. Förr flyttade de till jobb, idag flyttar företagen efter ungdomarna. Kultur- och friluftsliv blir allt viktigare för många människors hälsa. Dansa, måla, rida, skejta. Spela teater, musik, boule, bowling eller fotboll. Ju fler aktiviteter det finns i en kommun, desto större chans att varje individ hittar just sin glädje i livet.

Äldre och seniorer.

Dagens seniorer lever ett aktivt liv i högre utsträckning än tidigare generationer. Vi vill ta vara på deras kompetens och rika erfarenheter.

Miljöpartiet Kalix

Kontakt