Kalmar

Miljöpartiet kämpar för ett grönare, skönare och mänskligare Kalmar. Vi sätter människa och miljö framför skrytbyggen och skattesänkningar.

 

Tack vare oss bygger Kalmar ett av landets bästa reningsverk, förskolorna blir giftfria och ensamkommande får bo kvar i Kalmarregionen. Vi har sagt nej till stora nedskärningar på skola och omsorg samtidigt som vi drivit på för en bra miljöpolitik. Men vi vill mer. Och för att lyckas måste vi bli större. 

 

Vi vill sätta solceller på kommunens tak, införa gratis resor med bussar på lördagar och HBTQ certifiera kommunens verksamheter. Satsa på tågen och bygga nya supercykelvägar. Kraftigt öka antalet kuratorer på ungdomsmottagningen och genomföra ett försök med arbetstidsförkortning för vissa anställda inom kommunen. Tillsammans med dig vill vi skapa ett bättre Kalmar, vill du?

 

Kontakt    Engagera dig    Facebook    Valmanifest

 

Miljöpartiet på Kalmarsund Pride 2017
Våra prioriteringar

Klimat och Transporter.

Vi vill ställa om transporterna. Vi vill bygga supercykelvägar mellan och inom våra tätorter för pendling med cykel och elcykel. Samtidigt vill vi ha tätare tågtrafik mellan Kalmar och Växjö, bygga stationer för pendling norrut och snabbt göra verklighet av dubbelspår mellan Kalmar och Alvesta.

Psykisk ohälsa.

Bekämpa ungas psykiska ohälsa. Den psykiska ohälsan bland unga har fördubblats de senaste tio åren. Samtidigt är kön till ett första samtal på ungdomsmottagningen flera veckor. Vi vill kraftigt utöka antalet kuratorer på ungdomsmottagningen och stärka elevhälsan, så att inget barn som mår dåligt ska behöva vänta för att få hjälp.

Arbetstid.

Ta tag i den höga sjukfrånvaron. När anställda i kommunen är sjuka orsakar det både mänskligt lidande och stora kostnader, förra året över 30 miljoner kr. Vi vill genomföra ett försök med sänkt normalarbetstid och bibehållen lön inom de yrkesgrupper i Kalmar kommun med högst sjukfrånvaro.

Miljöpartiet Kalmar

Kontakt