Karlshamn

Onsdagsmöten

 
Varje onsdag träffas vi i vår lokal på Erik Dahlbergsvägen 77 mellan 18.00-20.00.
 
_________________________________________________________
 
MILJÖPARTIETS FÖRSLAG TILLKOMMUNPROGRAM 2017 - 2019 kan du läsa HÄR

_________________________________________________________

 Nyvalda styrelsen:
  • Jan Andersson (ordförande)
  • Charlott Lorentzen (språkrör),
  • Anders Englesson (språkrör),
  • Gun Hedlund, Per Atmander.
  • Ersättare: Liz Wennerberg och Bengt Jensen.

_________________________________________________________

 

INSÄNDARE:
De senaste turerna kring Saltsjöbaden är en mycket märklig historia. Kommunen har av två donatorer förärats en helt ny byggnad på den plats där restaurang Saltsjöbaden nu ligger. Det är naturligtvis en bra sak för kommuninvånarna. Den nuvarande byggnaden är nedgången och omöjlig att arrendera ut som restaurang. Dessutom innebär den planerade nybyggnationen ett definitivt slut på diskussionerna om att bygga bostäder på platsen. Det märkliga börjar när kommunens folkvalda ska besluta om att anslå tre miljoner för ”rivning av och röjning kring Saltsjöbaden”. I kommunstyrelsen framkommer plötsligt muntliga uppgifter om att ett staket ska sättas upp kring tomten. Ingenting står i handlingarna om detta och inga uppgifter finns därför om varför staketet ska resas och inga uppgifter om exakt var staketet ska stå. Vi påpekar detta, yrkar återremiss för komplettering. Något sådant blir det inte och när frågan kommer till fullmäktige blir det samma sak – inga relevanta uppgifter om hur de tre miljonerna ska användas. När vi i Miljöpartiet frågar efter detta får vi veta att ärendet bara handlar om att fullmäktige ska anslå pengar och att vi inte har att göra med hur pengarna ska används. Vår åsikt är att så här får det inte gå till i en folkvald församling. Vi i fullmäktige är valda att bestämma hur kommuninvånarnas skattemedel ska användas och då ska vi naturligtvis ha alla uppgifter på bordet. Det kan inte vara korrekt att ett beslut fattas med den svepande formuleringen  ”rivning och röjning” som sedan visar sig även innebära att ett staket ska sättas upp som kommer att hindra kommunens invånare att fritt röra sig i området. Det duger inte, att som koalitionen gör, hänvisa till att den stiftelse som beslutat om affären består av representanter från flera partier. När kommunfullmäktige ska besluta om att anslå pengar ska kommunfullmäktige också veta vad pengarna ska användas till. Allt annat är att föra kommuninvånarna bakom ljuset. Finns det månne mer som har undanhållits kommuninvånarna i detta och andra ärenden med motiveringen att det inte angår dom? 
 
Charlott Lorentzen och Anders Englesson,
Språkrör för Miljöpartiet i Karlshamn
 

Miljöpartiet de gröna Karlshamn

Kontakt