Karlshamn

Lyssna

Onsdagsmöten

 
Varje onsdag träffas vi i vår lokal på Erik Dahlbergsvägen 77 mellan 18.00-20.00.
 
_________________________________________________________
 
MILJÖPARTIETS FÖRSLAG TILLKOMMUNPROGRAM 2017 - 2019 kan du läsa HÄR

_________________________________________________________

 Nyvalda styrelsen:
  • Jan Andersson (ordförande)
  • Charlott Lorentzen (språkrör),
  • Bengt Jensen.
  • Gun Hedlund,
  • Per Atmander.
  • Ersättare: Liz Wennerberg och Hélène Nordin

_________________________________________________________

DE 15 VANLIGASTE FRÅGORNA OM FÖRSLAGET OM ENSAMKOMMANDE

Läs mer >https://www.mp.se/just-nu/de-15-vanligaste-fragorna-om-ensamkommandeforslaget

_________________________________________________________

 

UTTALANDE FRÅN MILJÖPARTIETS ÅRSMÖTE:
 
REGERINGEN BÖR BACKA FRÅN SITT NEJ TILL VINDKRAFTEN I HANÖBUKTEN !
Miljöpartiets i Karlshamn årsmöte uppmanar regeringen att rätta till sitt misstag att stoppa det sedan länge planerade bygget av en vindkraftspark sydost om Hanö.
Även den bäste kan göra ett misstag men än går det att rätta till !
Den militära bedömningen att området behövs för övningsändamål håller inte. Hanöbukten är lågt räknat minst 2700 kvadratkilometer. Den planerade vindkraftsparken kanske efterhand kan bli ca 100 km2. Då finns alltså minst 2600 km2 till att öva på.
Vi anser också att det är en fördel ur säkerhetssynpunkt att Sverige ökar sin självförsörjningsgrad när det gäller energiproduktion. En ökad andel förnyelsebar el är till yttermera visso väsentligt ur klimatsynpunkt, och klimatförändringarna utgör vårt största framtida säkerhetshot.
Miljöpartiet de Gröna i Karlshamn
Genom Thomas Qvarnström & Claes Jansson

 

Miljöpartiet de gröna Karlshamn

Kontakt