Karlshamn

Lyssna

Onsdagsmöten

 
Varje onsdag träffas vi i vår lokal på Erik Dahlbergsvägen 77 mellan 18.00-20.00.

Hélène Nordin, kontaktperson, telenr 0768-797779

_________________________________________________________

 
Efter lång tid av utvärdering av inkomna svar från den tävling Miljöpartiet i Karlshamn utlyste under valrörelsen har styrelsen nu utsett vinnare, Margareta Sandström, Karlshamn.
 
- Oj, det hade jag verkligen inte förväntat mig. Jag blir både glad och överraskad, säger Margareta när hon via telefon meddelas resultatet av sommarens tävling.
 
Tävlingen som genomfördes under sommarens valrörelse hade två syften. Dels att sprida information om Miljöpartiets i Karlshamn arbete för bättre miljö, dels att söka förslag till förbättringar avseende detta. I tävlingen handlade sju av tio frågor om svar på sakfrågor, medan tre efterfrågade förslag på åtgärder/förbättringsmöjligheter.
 
Av inkomna svar (33) var det 13 svar med alla rätt avseende sakfrågorna. Därför blev det, som förväntat, övriga tre frågeställningar som avgjorde tävlingen. Margareta Sandström vann i kraft av mängd förbättringsförslag och dess omfång.
 
Rätt svar i tävlingen var följande.
  1. Den absoluta merparten av klimatforskare anser att global uppvärmning orsakas av mänskligpåverkan genom utsläpp av s.k. växthusgaser.
  2. Av kärnkraft, vattenkraft och solceller är det solceller som anses ha minst påverkan på djur och miljö.
  3. Samhällsnyttan av att använda cykel istället för bil, vid fem kilometer total resväg, uppgår till 14, 50 kr.
  4. Vatten är bättre än mjölk till igelkott.
  5. Uppgiften var här att lämna förslag till åtgärd/åtgärder utifrån bakgrund att kommunen har beslutat att cykel- och gångtrafik ska betraktas som viktigast trafikslag inom kommunen.
  6. Rätt svar på frågan om antalet hotade arter i svensk skogsmiljö är dem som hamnar inom intervallet 800 till 2500, eftersom frågan kunde tolkas på olika sätt.
  7. Virke och grenar från ädellöv bör omhändertas/bortforslas före den första april för att skydda de insekter som senare lägger ägg i sådana upplag.
  8. Uppgiften var här att ge förslag på kommunal åtgärd för att gynna insektsfaunan.
  9. Huggorm är fridlyst och får inte skadas på något sätt.
  10. Uppgiften var här att lämna förslag på ytterligare idé till kommunens framtida förbättrade miljömässiga utveckling.

 

_________________________________________________________

 

Våra ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige är Charlott Lorentzen och Claes Jansson.
De två kompletterar varandra bra. Charlotts hjärtefrågor är miljö, skola och jämlikhet medan Claes hjärtefrågor är kultur, demokrati, infrastruktur och idrott.
 
Just nu sitter Charlott i kommunstyrelsen, ungdomsrådet och gymnasienämnden. Hon är även nämndeman i förvaltningsrätten.
Claes sitter nu i kulturnämnden, hamnstyrelsen samt i styrelsen för Regionteatern Blekinge Kronoberg. Han har tidigare även suttit i landstingsstyrelsen och dessförinnan i fullmäktige.
 
Charlott är utbildad till doktor i telekommunikation, har under några år jobbat som produktionschef och har precis börjat jobba som högstadielärare. Hon sjunger i kör och är även mycket intresserad av teknik.
Claes är bok & skivhandlare och driver Antikvariat Bode Carlshamn. Han har tidigare jobbat som journalist, stuvare och lärare samt varit med och startat Musikforum och Rockslaget. Claes har även spelat handboll och fotboll, revy och teater samt spelar munspel och sjunger.
 
Fritidsintressen?
Charlott: Djur & natur, spel (både analoga och digitala) och skidåkning.
Claes: Natur, kultur och sport.

_________________________________________________________

 

Cykeltävlingens vinnare Från vänster: MPs språkrör Claes Jansson och Charlott Lorentzen samt vinnare Margareta Sandström. Foto: Rasmus Holmberg.

Miljöpartiet Karlshamn

Kontakt