Karlshamn

Lyssna

Onsdagsmöten

 
Varje onsdag träffas vi i vår lokal på Erik Dahlbergsvägen 77 mellan 18.00-20.00.
 
_________________________________________________________
 
Tisdag den 5 juni är det världsmiljödagen. Vi har haft som tradition att då plocka skräp. Det gör vi iår också. Vi träffas vid utvandrarmonumentet strax innan 18.00 och går strandpromenaden. Vid Vägga rökeri kan vi stanna och ta något att dricka och ha trevligt innan vi vandrar vidare tillbaka genom Väggaparken.

På nationaldagen onsdag den 6 juni har vi inget möte. Onsdag den 13 juni blir det både styrelsemöte och inför fullmäktige.

_________________________________________________________

 Nyvalda styrelsen:
  • Jan Andersson (ordförande)
  • Charlott Lorentzen (språkrör),
  • Bengt Jensen.
  • Gun Hedlund,
  • Per Atmander.
  • Ersättare: Liz Wennerberg och Hélène Nordin

_________________________________________________________

DE 15 VANLIGASTE FRÅGORNA OM FÖRSLAGET OM ENSAMKOMMANDE

Läs mer >https://www.mp.se/just-nu/de-15-vanligaste-fragorna-om-ensamkommandeforslaget

_________________________________________________________

 

UTTALANDE FRÅN MILJÖPARTIETS ÅRSMÖTE:
 
REGERINGEN BÖR BACKA FRÅN SITT NEJ TILL VINDKRAFTEN I HANÖBUKTEN !
Miljöpartiets i Karlshamn årsmöte uppmanar regeringen att rätta till sitt misstag att stoppa det sedan länge planerade bygget av en vindkraftspark sydost om Hanö.
Även den bäste kan göra ett misstag men än går det att rätta till !
Den militära bedömningen att området behövs för övningsändamål håller inte. Hanöbukten är lågt räknat minst 2700 kvadratkilometer. Den planerade vindkraftsparken kanske efterhand kan bli ca 100 km2. Då finns alltså minst 2600 km2 till att öva på.
Vi anser också att det är en fördel ur säkerhetssynpunkt att Sverige ökar sin självförsörjningsgrad när det gäller energiproduktion. En ökad andel förnyelsebar el är till yttermera visso väsentligt ur klimatsynpunkt, och klimatförändringarna utgör vårt största framtida säkerhetshot.
Miljöpartiet de Gröna i Karlshamn
Genom Thomas Qvarnström & Claes Jansson

_______________________________________________________________

VÄRLDSMILJÖDAGEN.

Människans påverkan på naturen är stor och tyvärr ofta av ondo. Vi tränger undan livsutrymmet för andra arter genom bl.a. avskogning, utfiskning, och klimatförändringar. Men så skulle det inte behöva vara. Det går att skapa en rättvis värld där alla människor kan leva goda liv utan att förstöra tillvarons förutsättningar.                                              

Miljöpartiet i Karlshamn kan glädjas över flera framgångar som gäller naturmiljön. Naturreservatet Sternö Boön som tillkom efter en motion från MP är ett exempel. Plansprängningen som stoppades vid Västerport räknar vi som en seger efter vårt idoga arbete mot densamma. Och att Karlshamn anslöts till ”Håll Sverige rent” är en annan sak som MP kämpat för länge. Nu är vi med i nätverket och vi hoppas att det ska ge resultat. Miljöpartiet har sedan flera år haft som tradition att plocka skräp på världsmiljödagen den 5 juni och denna tradition ämnar vi fortsätta med och på så vis sätta fokus på den ohållbara nedskräpningen av vår natur och stadsmiljö.

Hélène Nordin för Miljöpartiet i Karlshamn.

______________________________________________________________

MILJÖPARTIETS FÖRSLAG TILLKOMMUNPROGRAM 2017 - 2019 KAN DU LÄSA HÄR

______________________________________________________________

”Under Världsmiljödagen (2018-06-05) genomförde Miljöpartiet i Karlshamn, enligt tradition, skräpplockning. Denna gång längs med Strandpromenaden i Väggaområdet.

Trots att många besökare tycks använda uppsatta papperskorgar hittades en hel del skräp av mera allvarligt slag, som exempelvis plast, aluminiumburkar och glasskärvor.

Aktionen ska ses som ett led i vårt arbete för en grönare, skönare kommun.

Kommunen är numera medlemmar i nätverket Håll Sverige Rent. Något som vi länge kämpat för och en fråga som i kommunfullmäktige väcktes av oss.”

Miljöpartiet de gröna Karlshamn

Kontakt