Interpellation, temperatur inomhus.

Interpellation, temperatur inomhus.

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande i Karlshamns kommun angående temperatur inomhus.
Att den livsstil som vi i den rika delen av världen har, förorsakar förändringar av denekologiska balansen och klimatet är sedan länge känt. Vädermässiga rekord har kommit slag islag. Troligen är detta bara en svag västanvind mot vad som komma skall.Under sommarens värme har det de svagare grupperna drabbats värst. Vi har fått rapporter omhur boende på kommunens särskilda boende drabbats av mycket höga inomhustemperatureroch vi har kunnat följa i media hur personalen försökt lindra värmens verkningar genomallehanda provisoriska arrangemang.I kommunen har vi ett helägt bolag som säljer såväl värme som kyla för att åstadkomma ettbehagligt inomhusklimat oavsett väderlek. Ett sådant finns installerat i lokalerna på östrapiren. I Rådhuset liksom på många andra arbetsplatser i kommunal regi finns anordningar förinomhusklimat.På våra äldreboenden saknas de dock. Ett helt nytt äldreboende har uppförts vid Östralycke,men där finns inget system för inomhusklimat. Lite märkligt kan man tycke då det varit käntganska länge att klimatet håller på att bli varmare.Detta innebär förutom svårigheter för de boende även ett stort arbetsmiljöproblem, vilket vipolitiskt valda i kommunen också har ett ansvar för.Mot denna bakgrund undrar undertecknadVarför finns det inget system installerat för att säkerställa en jämn temperatur påäldreboendena och vad kan vi göra för att lösa problemet på ett bra sätt? Karlshamn 2018 08 06 Anders EnglessonMiljöpartiet, Karlshamn

Relaterade nyheter

Uppsala län, 22 september 2023

Lyhörd och öppen organisation främjar ständiga förbättringar

Örebro län, 15 september 2023

Camilla Hansén: Politikervardag, och demokratifest

Örebro län, 14 september 2023

Pia Frohman (MP): Pride är mer än fest

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter