Integration

Lyssna

Karlstads kommun tar en aktiv del av arbetsskapande åtgärder och här finns också vikten av att underlätta för människor att vara del av samhället, oavsett särskilda behov, härkomst eller socioekonomisk bakgrund.

Miljöpartiet vill

  • Kommunen ska bli bättre på att anställa personer med annan etnisk bakgrund än svensk - på alla positioner
  • Frivillig fadderverksamhet för nyanlända flyktingar för att underlätta integration och för att utbyta kunskaper mellan kulturer
  • Öka kvoten för Karlstads kommuns flyktingmottagande

”Nu tar vi krafttag för att tillvarata den erfarenhet och kompetens som finns hos alla nyanlända.”

Mer information om vår politik hittar du i kapitel 5 i vårt handlingsprogram för åren 2014-2018.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: