Arbete för att stoppa mäns våld mot kvinnor


Mäns våld mot kvinnor måste få ett slut. Att prata om våldet och tillsammans hitta strategier för att kunna agera på lokal och nationell nivå är en viktig del i det arbetet.

Igår träffade Samar Madwar (på bilden) och Monika Bubholz från Miljöpartiet ett tjugotal ungdomar för att prata om hur man tidigt kan agera mot våld i nära relationer och hur man kan påverka politiskt.

Det var väldigt intressanta samtal med många engagerade ungdomar.

Miljöpartiet driver bland annat följande fem förslag för att stoppa våldet mot kvinnor:

  • Höj minimistraffet för grov kvinnofridskränkning till två år. Det gör att misstänkt gärningsman kan häktas omgående, istället för att kvinnan ska behöva gömma sig.
  • Inför fotboja redan vid första överträdelsen vid kontaktförbud. Det är förövarens frihet som ska begränsas, inte den våldsutsattas.
  • Inför kvinnohat som grund för hatbrott. Det skulle innebära en straffskärpning och särskild statistikföring.
  • Skapa en väg in för kvinnor som vill lämna en våldsam relation, en kontaktväg som samlat ger samhällets stöd och skydd. Uppbrottet från en våldsam man är farligast.
  • Inget barn ska behöva träffa en våldsam förälder mot sin vilja. Ingen man ska kunna fortsätta eftervåldet genom barnen.

Relaterade nyheter

Karlstad, 23 december 2021

Mäns våld mot kvinnor måste få ett slut

Karlstad, 13 december 2021

Trygghet för utsatta kvinor och barn

Karlstad, 12 augusti 2021

Stoppa mäns våld mot kvinnor

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter